Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

400.000 euro extra voor vervanging zieke bomen

door | 29 april 2021 | Gemeentenieuws, Heerhugowaard

Het college van Heerhugowaard stelt voor om 400.000 euro extra te investeren in het behouden en herstellen van boomstructuren in Heerhugowaard. Dit bedrag komt bovenop het huidige budget voor groenonderhoud. De investering is noodzakelijk om bestaande groenstructuren te behoude en zieke bomen te vervangen.

Groenbeleving

Inwoners vinden het groen in hun omgeving belangrijk. Dat bleek vorig jaar al door de actieve deelname van honderden Heerhugowaarders, bij het opstellen van de nieuwe Groenvisie 2020-2040. Deze groenbeleving werd recent nog eens onderstreept door de reacties op de kap van zieke kastanjes aan de Stationsweg. Het intensiveren van groenonderhoud is dan ook een prioriteit uit het programma van de raad.

“Bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit, klimaatrobuustheid en het groene karakter van Heerhugowaard”, aldus Annette Groot, wethouder Openbare Ruimte. “Verschillende boomziektes vormen daar nu een bedreiging voor. Met deze extra investering zorgen we dat die waarde behouden blijft voor de toekomst”.

Nieuwe beplanting

Bij de vervanging van de groenstructuren wordt mogelijk wel gekozen voor andere beplanting. Dit heeft te maken met klimaatadaptatie en een betere toekomstbestendigheid. Het kan daarom voorkomen dat een gekapte boomsoort niet meer terugkeert op de locatie. Wethouder Groot: “We realiseren ons dat daarmee het vaak vertrouwde beeld in sommige straten kan veranderen. Maar een diversiteit van bomen verkleint de kwetsbaarheid door ziektes en versterkt de biodiversiteit van Heerhugowaard. We kiezen voor plantsoorten die bij de beoogde locatie passen, bijvoorbeeld met oog op uitstraling en identiteit.” Dit jaar wordt er nog een uitvoeringsplan opgesteld voor het herstellen van de boomstructuren.

Groenbeleidsplan

Het uittrekken van de extra kosten maakt onderdeel uit van het groenbeleidsplan, dat onlangs door het college werd vastgesteld. Hierin worden de ambities uit de Groenvisie 2020-2040 voor de komende vijf jaar uitgewerkt. Waar sprake is van nieuwbouw of herinrichting, krijgt groen een stevige plek in de ontwikkeling. De herinrichting van de Gildestraat in het Stationsgebied is hiervan een voorbeeld. Hierbij is bewust niet gekozen voor strakke grasperken, maar zal het beeld door bloeiende bloemen worden bepaald. De samenwerking tussen gemeente en private partijen is hierbij goed terug te zien: het openbare groen loopt naadloos over in het terrein van het Oogcentrum.

De gemeente wil met de samenleving verkennen welke rol inwoners kunnen hebben. Zowel bij de inrichting als bij het onderhoud van groen in hun buurt of wijk. Hoe dat vorm krijgt wordt komend jaar uitgewerkt in een pilot.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws