Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Aanleg nieuw gemaal belangrijk voor realisatie spooronderdoorgang

door | 8 maart 2021 | Uncategorized

In de vernieuwing van het stationsgebied van Heerhugowaard speelt water een hoofdrol. Door de geplande spooronderdoorgang Zuidtangent wordt de Westertocht onderbroken. Daarnaast moet er een toekomstbestendige oplossing worden gevonden voor de aan- en afvoer van water. Gemeente Heerhugowaard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) tekenden hiertoe een intentieverklaring, waarmee ze aangeven gezamenlijk aan de slag te gaan met de benodigde aanpassingen in de waterstructuur.

In de huidige situatie spelen de Westertocht, Oostertocht en gemaal Huygendijk aan de zuidkant van Heerhugowaard een belangrijke rol in de waterhuishouding van de polder. Door de realisatie van een oost-westverbinding in de waterstructuur wordt een belangrijke randvoorwaarde voor de aanleg van de spooronderdoorgang Zuidtangent gerealiseerd. Het water ten noorden van de toekomstige spooronderdoorgang zal in de toekomst noordwaarts stromen naar het nieuw te realiseren gemaal op industrieterrein De Zandhorst, en in het zuiden richting het gemaal Huygendijk.

Spooronderdoorgang

Wethouder Monique Stam (Stationsgebied) is blij dat met de intentieverklaring en daar uit voortvloeiende plannen. Hiermee komt de realisatie van de spooronderdoorgang Zuidtangent weer een stapje dichterbij. “De belemmering voor de bouw van de spooronderdoorgang wordt door het gemaal en de aanpassing van de waterwegen weggenomen, er ontstaat bovendien ruimte voor de hoofdwegenstructuur en er worden tevens belemmeringen weggenomen voor mogelijk toekomstige (vastgoed)ontwikkelingen in het Stationsgebied.”

De hoop is dat er eind 2021 gestart kan worden met de bouw. Het gemaal zal dan begin 2023 klaar zijn voor gebruik. Als het gemaal gereed is en de waterhuishouding daar op is aangesloten, kan de schop de grond in voor de spooronderdoorgang.

Toekomstbestendig

De gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) willen beiden een toekomstbestendige waterhuishouding voor de polder Heerhugowaard realiseren met ruimte voor woonkernen en landbouw. In het plan is rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering zoals overvloedige regenval. Met gemaal Huygendijk en het te realiseren nieuwe gemaal is er voldoende capaciteit om de verwachte toenemende wateroverlast aan te kunnen.

Mede door de oost-westverbinding aan de noordzijde van Heerhugowaard neemt de klimaatbestendigheid van het gebied toe. Volgens wethouder Annette Groot (klimaatadaptatie) leidt de gezamenlijke inspanning tot meerwaarde in de gebiedsontwikkeling. “We lopen met de samenwerking met het HHNK al vooruit op hoe we in de toekomst sámen de klimaatproblemen moeten gaan aanpakken.”

De intentieverklaring bevat de hoofdlijnen voor de samenwerking. In een uitvoeringsovereenkomst worden meer gedetailleerde afspraken gemaakt.

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws