Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

College Dijk en Waard zet in op regionaal Museum BroekerVeiling

door | 22 juni 2022 | Gemeentenieuws, Nieuws

Een museum met regionale aantrekkingskracht, dat een belangrijke bijdrage levert aan de identiteit van Dijk en Waard. Dat is de toekomst van Museum BroekerVeiling als het aan het college van Dijk en Waard ligt. De komende jaren moet hiervoor in het museum – met financiële steun van de gemeente – eerst de basis op orde worden gebracht, waarna het museum verder kan ontwikkelen tot regionaal museum. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor vanaf nu jaarlijks 370.000 euro te reserveren.

Het ontbreekt Museum BroekerVeiling aan structurele financiële inkomsten. Om het museum voor de toekomst te behouden is er een langetermijnvisie gemaakt. Samen met Studio Louter, inwoners en andere belanghebbenden is in 2021 de toekomstvisie ‘Museum BroekerVeiling – ErVAAR een traditie van innovatie in groente en tuinbouw’opgesteld. Bureau Berenschot heeft deze visie op een aantal punten aangescherpt en de financiële consequenties, kansen en aandachtspunten in kaart gebracht.

Wethouder Nils Langedijk licht toe: “Museum BroekerVeiling heeft de potentie om een uniek museum met regionale aantrekkingskracht te worden. Het kan een bijdrage leveren aan onze ambities op het gebied van cultuur, toerisme, recreatie, verbinding tussen inwoners, diverse ontwikkelingen zoals Kanaalpark en Stationsgebied en daarmee de identiteit van Dijk en Waard. Dit unieke erfgoed verdient een duurzame en waardevolle plek in onze gemeente.”

Drie scenario’s

In het advies van Bureau Berenschot zijn drie scenario’s uitgewerkt: 1) Informatiecentrum, 2) De basis op orde, 3) Museum als verrijking.
Scenario 1 is geen gewenst scenario. Er zou dan geen museum meer zijn, maar een informatiecentrum dat door een aantal vrijwilligers beheerd wordt. Het college zet daarom in eerste instantie in op scenario 2: ‘De basis op orde’. Achterstallig onderhoud aan de gebouwen wordt opgelost en er wordt geïnvesteerd in de huidige expositie. De personele organisatie van het museum wordt versterkt.
Daarna ziet het college graag dat het museum doorgroeit naar scenario 3, waarmee het museum van regionaal belang wordt. Het museum levert dan een waardevolle bijdrage aan de identiteit en aantrekkingskracht van gemeente Dijk en Waard. Het museum trekt in dit scenario meer bezoekers, is de verwachting, doordat er meer te beleven is, er extra kunstobjecten komen en technische aanpassingen in het gebouw worden gedaan. Ook is het dan een (deels gratis) toegankelijk museum voor lokale inwoners. Een ontmoetingsplek waar bewoners en ondernemers van gemeente Dijk en Waard hun gemeenschappelijke verleden met elkaar delen. Het veilinggebouw, de lighallen en de omgeving zijn van cultuurhistorische waarde en nauw verbonden met de identiteit van de dorpen. Het museum wordt in dit scenario beter verbonden met de omgeving en het Oosterdelgebied, de groene long van Dijk en Waard.
Stap voor stap

De visie wordt in twee fases uitgevoerd. Scenario 2 vormt het uitgangspunt voor de stappen in de komende jaren. Eind 2023 volgt een evaluatie om te bezien of de stap naar scenario 3 gezet kan worden.

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws