Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

College Langedijk stemt in met woningbouw Gedempte Veert

door | 9 december 2020 | Gemeentenieuws, Langedijk

Het college van Langedijk is dinsdag 1 december akkoord gegaan met het voorstel voor woningbouw aan de Gedempte Veert in Sint Pancras. Op woensdag 9 december ondertekende wethouder Jasper Nieuwenhuizen en Aleida van der Weide-Visser en Bep Waterhout van Coöperatie Gedempte Veert de overeenkomst om de uitvoering mogelijk te maken.

De Vereniging van Eigenaren, in een later stadium de Coöperatie Gedempte Veert, heeft jaren geleden het initiatief genomen om samen met gemeente Langedijk tot dit plan te komen. Om de realisatie mogelijk te maken staat de coöperatie garant richting de gemeente voor een groot deel van de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte.

Van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie
De Gedempte Veert, ook wel de Westrand van Sint Pancras genoemd, ontwikkelt zich van een achterkantsituatie naar een voorkantsituatie. In diepe achtertuinen van verschillende perceeleigenaren langs de Gedempte Veert kan op termijn woningbouw plaatsvinden. Het college heeft besloten te starten met het in procedure brengen van een bestemmingsplan om dit mogelijk te maken. De rand bij het Vroonermeer wordt opnieuw ingericht waarmee een fraaie ruimtelijke afronding aan de westzijde van het dorp komt.

Fietsstraat
In overleg met de coöperatie en de klankbordgroep Westrand is een plan voor de openbare ruimte opgesteld. Uitgangspunt is de komst van een fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, waar auto’s te gast zijn. Dit autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. Het inrichtingsplan voor de fietsstraat gaat uit van rood asfalt, middengeleiders en verstevigde grasstroken. Ook het college heeft een sterke voorkeur voor de fietsstraat. Daarvoor is extra geld nodig. De gemeente heeft subsidieonderzoek verricht en heeft er vertrouwen in dat het lukt hiervoor een provinciale subsidie te krijgen.
De Gedempte Veert is onderdeel van het regionaal fietsnetwerk Schagen-Alkmaar-Heiloo-IJmond. Met de komst van de fietsstraat wordt de route sterk verbeterd.Inrichting gebied
In de zomer van 2019 heeft de klankbordgroep Westrand geadviseerd over het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Een aantal adviezen zijn doorgevoerd in het voorstel. Er wordt een mooie oever met grote steiger gemaakt langs en in het naastgelegen Vroonermeer. Er ligt al een te water plek voor boten, maar door toevoeging van parkeerplaatsen, bankjes en een steiger krijgt het gebied een upgrade.

Proces
De gemeente gaat nu verder aan de slag om een ontwerp bestemmingsplan te maken. Grondeigenaren, omwonenden en andere betrokkenen worden geïnformeerd over de vervolgstappen en de plannen zodra het ontwerp ter visie wordt gelegd.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws