Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

De raad besluit: jaarstukken, nota reserves en voorzieningen, voortgangsrapportage en kadernota vastgesteld

door | 12 juli 2023 | Dijk en Waard, Gemeentenieuws

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 juli heeft de raad alle onderwerpen vastgesteld. Wel met amendementen en moties. De kadernota is namelijk het moment voor de raad om niet over één onderwerp iets te zeggen, maar over het totale beleid. Bij de algemene beschouwingen vertellen de fracties wat zij belangrijk vinden.

Jaarstukken, verantwoording gemeente over 2022

Wat heeft de gemeente het afgelopen jaar gedaan? En wat heeft het uitvoeren van het beleid gekost? Dat staat in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Op die manier legt de gemeente verantwoording af aan de raad. En het is te zien voor iedereen die het wil weten. De gemeente sluit 2022 af met een fors voordeling resultaat van € 21,8 miljoen. De raad heeft de jaarstukken vastgesteld met een amendement. Om in het voorstel te wijzigen dat een bedrag niet naar de bouwexploitaties gaat, maar naar de algemene reserve. Zo kan de raad bij de begroting een keuze maken.

Nota reserves en voorzieningen, afspraken voor als het nodig is

Reserves zijn handig voor als er een financiële tegenvaller is. De algemene reserve is in beginsel vrij te besteden, de bestemmingsreserves horen bij een bepaald doel om al vast te sparen voor

de uitvoering of om een eventuele tegenvaller op te vangen. Een voorziening is niet vrij te besteden. Dit is geld voor (toekomstige) verplichtingen, zoals onderhoud riolering. Het is goed

om daar afspraken over te hebben, zodat het gesprek daar niet over gaat op het moment dat het nodig is. De raad heeft de afspraken in deze nota vastgesteld met drie amendementen – ingediend en een motie. Dit gaat om een aantal wijzingen om het document begrijpelijker te maken.

Voortgangsrapportage, hoe gaat het met de uitgaven in 2023
Reserves zijn handig voor als er een financiële tegenvaller is. De algemene reserve is in beginsel vrij te besteden, de bestemmingsreserves horen bij een bepaald doel om al vast te sparen voor de uitvoering of om een eventuele tegenvaller op te vangen. Een voorziening is niet vrij te besteden. Dit is geld voor (toekomstige) verplichtingen, zoals onderhoud riolering. Het is goed

om daar afspraken over te hebben, zodat het gesprek daar niet over gaat op het moment dat het nodig is. De raad heeft de afspraken in deze nota vastgesteld.

Kadernota, in hoofdlijnen de begroting voor 2024

Als uitgangspunt is de begroting 2023 gebruikt. Aangevuld met ontwikkelingen en de plannen uit het coalitieakkoord. De raad heeft de kadernota vastgesteld. Deze wordt uitgewerkt in de begroting 2024, die in november naar de raad gaat. Voor de raad is dit het moment om aan te geven of er ergens meer of minder aandacht voor nodig is. Dit doen zij onder andere via moties. Met een motie vragen zij het college om iets op te pakken. De volgende moties zijn door de raad aangenomen:

 • Verduurzamen woningen met een energielabel lager dan C
  Inspiratie op te doen bij andere gemeenten over hoe zij subsidies voor het verduurzamen van de eigen woning hebben opgepakt. En het subsidiebeleid in eerste instantie te doen voor woningen met een ‘slecht’ energielabel (D, E, F, G)
 • Evenementenlocatie
  Kijken welke locaties geschikt zijn voor evenementen en festiviteiten, de buurt te betrekken bij wensen voor bestaande en toekomstige locaties en dit te verwerken in een evenementenbeleid.
 • Bewegwijzering

In de kadernota van volgend jaar een onderzoek op te nemen naar bewegwijzering van bezienswaardigheden in Dijk en Waard.

 • Warm welkom in ons verenigingsleven

Om nieuwkomers een warm welkom te bieden door te laten zien welke mogelijkheden verenigingen in Dijk en Waard bieden. Samen met verenigingen te onderzoeken wat we willen aanbieden.

 • Oprichting commissie sociaal domein
  Een commissie op te richten om meer inzicht te krijgen in en advies te geven over de opgaven die spelen in het sociaal domein.
 • Ervaringsdeskundigen voor weerbaarheid jeugd

Kennis te nemen van voorbeelden uit de praktijk bij andere gemeenten en te onderzoeken of het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen het jeugdbeleid van Dijk en Waard aansluit.

Meer informatie

De algemene beschouwingen terugzien? Bekijk dan de vergadering van dinsdag 11 juli terug. En start vanaf onderwerp 4C. Bekijk alle onderwerpen, moties en amendementen terug op bestuur.dijkenwaard.nl

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws