Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

De raad stelt de begroting vast met extra aandacht voor: inclusieve speeltuinen, muziek op school, seniorenagenda en een leesbare begroting

door | 9 november 2023 | Dijk en Waard, Gemeentenieuws

De raad heeft de begroting vastgesteld. Zo geeft de raad toestemming aan het college om in 2024 bijna 300 miljoen euro uit te geven en te investeren in Dijk en Waard. Wel is gevraagd om een begroting die beter leesbaar is en zijn zorgen geuit over de financiële onzekerheden vanaf 2026. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 november vertelden fracties wat zij van de begroting vinden. Ook zijn er meerdere moties aangenomen door de raad, om zo te laten zien waar zij extra aandacht voor willen.

Een groot deel van die 300 miljoen euro gaat namelijk naar dingen die gewoon moeten. Maar waarvan het wel goed is dat ze er zijn of gedaan worden. Denk aan: het huisvesten van onderwijs, het onderhouden van wegen en het ondersteunen in zorg.

Daarnaast gaat het naar ambities die de raad en het college het hele jaar door met elkaar afspreken. Denk aan:

 • onderdoorgang van het spoor, voor een goede bereikbaarheid,
 • bouwen aan betaalbare en passende woningen,
 • ontwikkelen van het stationsgebied,
 • mogelijkheden voor inwoners met minder geld om te verduurzamen,
 • ontwikkelen van Breekland en De Vaandel om meer ruimte voor ondernemers te creëren en meer werkgelegenheid voor inwoners,
 • beperken stijging onroerendezaakbelasting tot de inflatie,
 • groener maken openbare ruimte, zodat het de effecten van klimaatverandering beter aan kan,
 • zoeken met ondernemers naar oplossingen voor de vraag en het aanbod van elektriciteit.

Dit vinden fracties van de begroting

Fracties hebben tijdens de raadsvergadering in een paar minuten verteld wat zij belangrijk vinden. Luister dit terug, dan hoort u van de fractie zelf wat zij belangrijk vinden.

 • Zo gaf de VVD aan dat het belangrijk dat de theorie blijft matchen met de praktijk. En dus regelmatig te kijken wat theorie doet met de inwoners.
 • De DOP vroeg het Rijk om wakker te worden en een oplossing te zoeken voor de dreigende tekorten vanaf 2026 voor alle gemeenten.
 • D66 Dijk en Waard wil een leesbare begroting, nu voelt de raad zich als een bootje zonder roer.
 • Lokaal Dijk en Waard noemde het belang van werken met data en hoe je dan goed kan inspelen op wat er in de toekomst in Dijk en Waard moet gebeuren.
 • Voor het CDA had de groei van de gemeente de rode lijn in de begroting mogen zijn. En zij vroegen aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren.
 • Senioren Dijk en Waard wil alle zaken die geregeld worden voor senioren overzichtelijk in een seniorenagenda, zodat goed te zien is wat er gebeurt op dit onderwerp.
 • GroenLinks gaf aan de begroting een zaak van het hoofd is, het gaat over geld. En de tijd van nu, vraagt om meer hart.
 • BVNL maakt zich zorgen over het complexer worden van het werk van de gemeente en minder budget
 • 50PLUS maakt zich zorgen om de financiële onzekerheden en riep op om nog eens goed te kijken naar alle investeringen, wat de structurele kosten zijn en of het allemaal wel gerealiseerd kan worden.
 • De ChristenUnie gaf aan dat het na de harmonisaties, tijd is om door te pakken en plannen waar te maken in en voor de gemeente Dijk en Waard. Aan de slag.
 • De PvdA is trots dat we meer doen voor het onderwijs, dan de wettelijke taak. Er wordt ook gewerkt aan kansengelijkheid en kans op de arbeidsmarkt.

De raad vraagt extra aandacht

Tijdens de raadsvergadering heeft de raad ook moties aangenomen. Zo geeft de raad aan waar ze extra aandacht voor vraagt aan het college in 2024. Een motie wordt ingediend door één of meerdere fracties en wordt aangenomen als een meerderheid van de fracties er ja op zegt. Wilt u weten hoe een fractie heeft gestemd op een motie? Kijk dan op bestuur.dijkenwaard.nl

 • Een SMART en leesbare begroting
  Iedereen moet de begroting kunnen lezen. En duidelijk kunnen zien waar het geld aan besteed wordt. Daarom wordt het college gevraagd de begroting 2025 makkelijk leesbaar en realistisch in te richten met data. En gebruik te maken van grafieken, infographics die het duidelijker maken.
 • Slimme laadlantaarnpalen

We moeten inspelen op de behoefte van meer laadpalen en zorgvuldig omgaan met de openbare ruimte. Daarom wordt het college gevraagd onderzoek te doen of bij nieuwe straten of onderhoud laadlantaarnpalen geplaatst kunnen worden. Bij een positieve uitkomst komt het college met een voorstel naar de raad.

 • Maatwerk voor padelbanen

Om fijn te kunnen wonen, ondernemen en recreëren moeten er duidelijke extra (gemeentelijke) regels opgesteld worden om op deze wijze te komen tot de beste oplossing voor padelbanen voor álle betrokkenen. Daarom wordt het college gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om beleid op te stellen, zaken zoals een akoestisch onderzoek, lichthinder en participatie daar in mee te nemen en dat in het voorjaar van 2024 met de raad te delen.

 • Bushokjes voor Hugohopper

Juist voor mensen die gebruik maken van de Hugohopper is het prettiger wachten in een bushhokje, dan in de zinderende hitte of een hoosbui. Daarom wordt het college gevraagd onderzoek te doen naar wensen, mogelijkheden en kosten van bushokjes. Hierbij ook te kijken of het past in het straatbeeld en naar sedum op de daken. En om de resultaten in het voorjaar van 2024 met de raad te delen.

 • Subsidie voor sedum op daken
  Het college wordt gevraagd te kijken hoe de subsidieregeling voor sedum daken opnieuw ingezet kan worden.
 • Nestkasten voor gierzwaluwen
  Zwaluwen dragen bij aan het insectenbeheer. Door het isoleren van huizen en het aanbrengen van zonnepanelen is het steeds lastiger voor ze om nestruimte te vinden. Daarom wordt het college gevraagd nestkasten beschikbaar te stellen om aan een woning of schuur te hangen.
 • Elektrisch laden in openbare ruimte

Particuliere oplaadpunten in de openbare ruimte moeten mogelijk gemaakt worden voor woningen zonder eigen oprit. Daarom wordt het college gevraagd om te onderzoeken op welke manier kabelgoottegels of een andere oplossing aan inwoners aangeboden kan worden. En te letten op de betaalbaarheid van de tegels, maar de kosten wel door de aanvrager te laten betalen.

 • Muziek op basisschool
  Ieder kind moet in aanraking kunnen komen met muziek. Het ontdekken van talent kan ook binnen schooltijd. Daarom wordt het college gevraagd om een verkenning te maken langs basisscholen en te kijken hoe er een impuls gegeven kan worden aan cultuureducatie. En dit terug te koppelen aan de raad begin 2024.
 • Inclusieve speeltuin

Alle kinderen, dus ook met een fysieke of mentale uitdaging moeten met elkaar kunnen spelen. Daarom wordt het college gevraagd de mogelijkheden te verkennen voor een inclusieve speeltuin. En ook te kijken hoe bestaande speeltuinen inclusiever gemaakt kunnen worden.

 • Seniorenagenda

Binnen de huidige begroting is het beleid voor ouderen in delen terug te vinden, denk aan: wonen, gezondheid, eenzaamheid en bewegen. Er is geen samenhang te vinden. Daarom wordt het college gevraagd een seniorenagenda op te zetten. Zo inzichtelijk te maken wat de hiaten zijn en te kunnen zoeken naar oplossingen.

Meer informatie

Bekijk de begroting op www.dijkenwaard.nl. Kijk de raadsvergadering van dinsdag 7 november over de begroting terug via bestuur.dijkenwaard.nl

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws