Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Dinsdag 11 juli: extra lange raadsvergadering voor algemene beschouwingen

door | 5 juli 2023 | Dijk en Waard, Gemeentenieuws

Dinsdag 4 juli ging de raad in gesprek over de jaarstukken 2022, de voortgangsrapportage 2023, de nota reserves en voorzieningen en de kadernota 2024. Tijdens de politieke avond hadden de fracties vragen voor de wethouder van Financiën en kondigden zij alvast hun moties en amendementen aan voor de extra lange raadsvergadering van dinsdag 11 juli.

Dinsdag 11 juli zijn de algemene beschouwingen. De kadernota is voor de raad namelijk het moment om niet over één onderwerp iets te zeggen, maar over het totale beleid. De fracties vertellen in een paar minuten wat zij belangrijk vinden. Via moties en amendementen geven zij dit extra kracht. Tijdens de politieke avond van dinsdag 4 juli hebben de fracties alvast aangekondigd wat we kunnen verwachten. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 juli wordt duidelijk welke moties en amendementen door de gehele raad worden aangenomen. Ook in de vergadering zelf kunnen er nog moties en amendementen worden aangekondigd.

14 te verwachten moties voor kadernota

De kadernota 2024 geeft in hoofdlijnen aan hoe de begroting er straks uitziet. Als uitgangspunt is de begroting 2023 gebruikt. Aangevuld met ontwikkelingen en de plannen uit het coalitieakkoord. De raad wordt gevraagd de kadernota vast te stellen. Deze wordt dan uitgewerkt in de begroting 2024, die in november naar de raad gaat. Voor de raad is dit het moment om aan te geven of er ergens meer of minder aandacht voor nodig is. Voor de kadernota kunnen we de volgende moties verwachten:

 • Authentiek Dijk en Waard, een motie over de kadernota
 • Authentiek Dijk en Waard, een motie over bewegwijzeringsborden naar culturele bezienswaardigheden
 • VVD, een motie over instellen commissie Sociaal Domein
 • VVD, een motie over stappenplan verbetering dienstverlening
 • VVD, een motie over motie behoefteonderzoek bedrijvenlocaties
 • D66, een motie over evenementenbeleid
 • D66, een motie over verduurzamen woningen met label E,F, G
 • Senioren Dijk en Waard, een motie over financiële gevolgen vergrijzing bevolking
 • CDA, een motie over Sportpark De Vork
 • CDA, een motie over de buurtbatterij
 • CDA, een motie over Oei ik groei
 • CDA, een motie over het verenigingsleven
 • CDA, een motie over betrekken nieuwkomers
 • CDA, een motie over papierinzameling.

2 te verwachten amendementen voor jaarstukken

Wat heeft de gemeente het afgelopen jaar gedaan? En wat heeft het uitvoeren van het beleid gekost? Dat staat in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Op die manier legt de gemeente verantwoording af aan de raad. En het is te zien voor iedereen die het wil weten. De gemeente sluit 2022 af met een fors voordeling resultaat van € 21,8 miljoen. De raad wordt gevraagd dit vast te stellen en bedragen toe te voegen aan specifieke doelen. Voor de jaarstukken kunnen we de volgende amendementen verwachten:

 • VVD, een amendement over toevoegen deel bouwgrondexploitaties aan algemene reserve
 • DOP, een amendement over vrijvallende middelen uit subsidieverstrekkingen toevoegen aan algemene reserve

Verder op de agenda:

Voortgangsrapportage 2023
Hoe gaat het met de uitgaven? Gaat alles volgens plan? Of is er extra geld nodig voor iets? Twee keer per jaar laat de gemeente via een rapportage zien hoe het gaat met de uitgaven. Zo kan de raad controleren of het financieel goed gaat. Zijn er financiële afwijkingen groter dan € 100.000? Dan staan die in deze voorjaarsrapportage. De raad wordt gevraagd deze rapportage vast te stellen. Dan wordt het verwerkt in de begroting.

Nota reserves en voorzieningen

Reserves zijn handig voor als er een financiële tegenvaller is. De algemene reserve is in beginsel vrij te besteden, de bestemmingsreserves horen bij een bepaald doel om al vast te sparen voor de uitvoering of om een eventuele tegenvaller op te vangen. Een voorziening is niet vrij te besteden. Dit is geld voor (toekomstige) verplichtingen, zoals onderhoud riolering. Het is goed om daar afspraken over te hebben, zodat het gesprek daar niet over gaat op het moment dat het nodig is. De raad wordt gevraagd de afspraken in deze nota vast te stellen.

Kom dinsdag 11 juli naar de raadzaal of kijk mee via de livestream

De extra lange raadsvergadering op dinsdag 11 juli is van 15.00 uur tot 20.30 uur. Volg de vergadering in de raadzaal of via de livestream. Kijk voor alle stukken en de agenda op bestuur.dijkenwaard.nl.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws