Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Dinsdag 31 oktober: de raad praat over parkeren, museum BroekerVeiling en participatie.

door | 26 oktober 2023 | Dijk en Waard, Gemeentenieuws

Op dinsdag 31 oktober is er politieke avond in Gemeentehuis Zuid-Scharwoude (de Binding) en Gemeentehuis Heerhugowaard. Tijdens deze avond praat de raad met elkaar en anderen over verschillende onderwerpen. Dit keer onder andere: parkeren, museum BroekerVeiling en participatie. Wilt u ook iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Neem contact op met de griffie via griffie@dijkenwaard.nl. U bent natuurlijk ook welkom. Of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl.

Prognose reserves

In juli heeft de raad vastgesteld hoe de gemeente omgaat met reserves en voorzieningen. Ook is toen afgesproken per reserve de beleidsuitgangspunten en de financiële wijzigingen te laten zien. Dat staat in deze prognose. De voorzieningen staan hier nog niet in.

Visie werklocaties en retailvisie

Hoe gaat de gemeente om met kringloopwinkels, flitsbezorgers, dark kitchens en ondergeschikte detailhandel? Dat staat in deze retailvisie. Deze visies geven kaders voor samenwerking en nieuwe ontwikkelingen. Met het idee het fijn te maken voor ondernemers om hier te komen. En voor inwoners om hier te wonen en te leven.

Voortgang uitvoering museum BroekerVeiling

Hoe gaat het met de BroekerVeiling? In 2022 heeft de raad financiële middelen ter beschikking gesteld om met een toekomstvisie aan de slag te gaan. Deze avond hoort de raad hoe het gaat en kunnen er vragen gesteld worden.

Integraal parkeerbeleid

Dijk en Waard ontwikkelt zich tot een grote moderne gemeente. Deze snelle groei en verandering brengt complexe vraagstukken met zich mee, onder andere over het ruimtegebruik en het behouden van een leefbare omgeving. Parkeren is hier een onderdeel van, omdat het veel ruimte vraagt. In juli heeft de raad de peilnota parkeren vastgesteld. Deze is uitgewerkt in een integraal parkeerbeleid.

Participatieverordening

Hoe wordt u door de gemeente bij het maken van beleid betrokken? De regels voor participatie staan in deze verordening. In de verordening wordt de bevoegdheid bij het college neergelegd om regels vast te stellen voor participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. De raad kan aangeven wanneer participatie verplicht is.

Bindend adviesrecht, delegatiebesluit omgevingsplan

De raad wordt gevraagd akkoord te gaan om het college de bevoegdheid te geven delen van het omgevingsplan vast te kunnen stellen. Dit gaat om een omgevingsplan laten kloppen bij onherroepelijk geworden omgevingsvergunningen, het uitvoeren van instructies vanuit de provincie of het Rijk als er geen afwegingsruimte aanwezig is en aanpassingen en correcties van het omgevingsplan met geen of weinig invloed op de fysieke leefomgeving.

Voor onderstaande punten wordt voorgesteld deze niet te bespreken. En als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering te zetten. Wil een raadslid het wel bespreken? Dan wordt dit tijdens de politieke avond aangegeven.

  • preventie- en handhavingsplan alcoholwet, door dit plan vast te stellen is er vernieuwd beleid op alcohol, voornamelijk onder jongeren. De gemeente streeft naar zorgvuldiger omgaan met gezondheid en tegengaan van overlast.
  • bestemmingsplan uitkoopregeling hoogspanning, in de gemeente bevonden zich woningen onder bovengrondse hoogspanningsleidingen. Om de bouw van nieuwe woningen te voorkomen op dit soort plekken is de bestemming gewijzigd. Het Rijkt dekt de kosten van de uitkoop.
  • verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht, in deze verordening staan de veiligheid, toezicht en handhavingstaken passend bij de landelijke criteria. Deze gelden voor zowel gemeentelijke als externe taken. 

Meer informatie

Kijk voor welke onderwerpen waar besproken worden op bestuur.dijkenwaard.nl. Hier staat ook de agenda en de livestream. Lukt het niet alle onderwerpen dinsdag 31 oktober te behandelen? Dan gaat de politieke avond verder op woensdag 1 november in De Binding.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws