Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Ere insigne in goud voor burgemeester Piet Bruinooge

door | 25 september 2020 | Alkmaar, Nieuws, Regio nieuws

Op 1 oktober 2020 neemt Piet Bruinooge na 14 jaar afscheid als burgemeester van de gemeente Alkmaar. Gezien de vele prestaties van zeer grote maatschappelijke waarde voor Alkmaar, kreeg burgemeester Piet Bruinooge deze keer zelf het ere-insigne in goud van de stad Alkmaar uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de buitengewone raadsvergadering ter gelegenheid van zijn afscheid. De raadsvergadering vond plaats in de Grote Sint Laurenskerk.

Het burgemeesterschap kent veel verschillende rollen en deze rollen heeft Piet Bruinooge met veel inzet vervuld. Hij was een laagdrempelige en aanspreekbare burgervader voor de Alkmaarse inwoners, bedrijven en instellingen. Hij bezocht veel mensen, nam deel aan wijk- en bedrijfsbezoeken, herdenkingen, Alkmaar Ontzet en vele andere gelegenheden. Ook in tijden van crisis stond hij klaar voor de bevolking van Alkmaar.

Voorzitter college B&W en gemeenteraad

Als burgemeester vervul je ook de rol als voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraad. Piet Bruinooge vervulde zijn coördinerende taak in het college ter bevordering van de eenheid van beleid. In deze rol ging het hem vooral om ‘servant leadership’, waarbij het team op de eerste en de bestuurder zelf op de tweede plaats komt. In de gemeenteraad werkte hij vanuit zijn onpartijdige en verbindende rol aan gestructureerd en efficiënt vergaderen met heldere besluitvorming. Hij zette zich in voor het versterken van de positie van de raad en de interactie tussen raadsleden onderling en met de Alkmaarse samenleving. Een strenge maar rechtvaardige voorzitter.

Openbare Orde en Veiligheid

In dit portefeuille-onderdeel kreeg Piet Bruinooge in zijn 14-jarig burgemeesterschap een duidelijk (nationaal) profiel. Hij zette zich onder andere in voor de omslag van curatief naar preventief handelen, zaken mogelijk maken maar wel met duidelijkheid over de grenzen, faciliteren van grote evenementen zoals SLAM FM en het EK Wielrennen, integrale samenwerking van politie en stadstoezicht en minder politie-inzet bij voetbal en andere grote evenementen. Hij was lid van de Task Force Mensenhandel en zette zich in voor de omslag naar publiek vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Voorzitter Lokale Driehoek en Regionale Driehoek

Samen met het Openbaar Ministerie en de politie stuurde Piet Bruinooge op de openbare orde en veiligheid. De driehoek opereert op het snijvlak van openbare orde en het strafrecht. Iedere discipline binnen de eigen verantwoordelijkheid. Piet Bruinooge heeft hierin duidelijk zijn verantwoordelijkheid genomen.

Voorzitter Veiligheidsregio NHN

In de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) werken 17 gemeenten en hulpverleningsdiensten samen op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. De samenwerking resulteerde in verkleining van de risico’s op crisissen, betere voorbereiding op incidenten en vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. De burgemeester van Alkmaar is voorzitter van de VRNHN en coördinerend burgemeester bij GRIP4. Deze GRIP4 is sinds maart 2020 van kracht vanwege de coronacrisis. Piet Bruinooge heeft zich tijdens de crisis continu en met ongelofelijk veel energie ingezet in het belang van de volksgezondheid in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Boegbeeld van de regio

In verschillende functies heeft Piet Bruinooge het belang van de brede regio Alkmaar uitgedragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zijn voorzitterschappen bij het Regionaal Archief, Coördinatieteam regio Alkmaar en het Bestuurlijk Lobby overleg NHN. Binnen de regio pleitte voor intensievere samenwerking en gemeentelijke fusies en was de aanjager van de fusie van Alkmaar met Schermer en Graft-De Rijp. In groter verband zag hij grote meerwaarde in verregaande samenwerking met de Metropool Regio Amsterdam.

Hoeder ambtelijke organisatie

Piet Bruinooge stond voor ‘zijn’ ambtelijke organisatie en nam zijn rol in moeilijke tijden en vieringen van prettige situaties. Hij is een benaderbare bestuurder, die zich bijvoorbeeld sterk heeft ingezet voor de verbinding van de organisatie na de fusie van Alkmaar met Schermer en Graft-De Rijp. Hij deed dit onder de noemer ‘Het beste van stad en land’.

Gelet op de vele prestaties van zeer grote maatschappelijke waarde voor Alkmaar, concludeert het college dat burgemeester Piet Bruinooge uiteraard het ere-insigne in goud van de stad Alkmaar heeft verdiend.

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws