Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Extra hulp leerlingen bij stap naar arbeidsmarkt door ESF-subsidie

door | 17 september 2020 | Alkmaar, Nieuws, Regio nieuws

Vrijdag 11 september bekrachtigden wethouder Participatie Paul Verbruggen en Wiel van Ginneken, woordvoerder namens de 14 scholen in de regio, de samenwerking met de scholen voor Voortgezet Speciaal en Praktijkonderwijs.

Dit schooljaar krijgen de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Holland Noord extra geld om hun leerlingen te ondersteunen bij hun stap naar de arbeidsmarkt.

Subsidie Europees Sociaal Fonds

In totaal gaat het om € 571.400,-. Dit bedrag komt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én van de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord. Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn) ) coördineerde het maken van een plan van aanpak. Gemeente Alkmaar diende namens de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord de aanvragen in. 

De puzzelstukjes staan symbool voor de verschillende partijen die de extra gelden voor het PRO VSO onderwijs gezamenlijk beschikbaar stellen. Om met elkaar de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar de arbeidsmarkt (Foto: JJFoto)

 “Het is belangrijk dat er voor jongeren die praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs volgen, ondersteuning beschikbaar is als zij de arbeidsmarkt opgaan. In tijden van crisis geldt dit nog sterker. Met deze ESF-bijdrage is het mogelijk om de leerlingen nog beter te begeleiden op weg naar een baan.”

Paul Verbruggen, wethouder Participatie in Alkmaar, is enorm blij met de extra middelen.

“We kunnen nu investeren in branchegerichte cursussen, het creëren van extra stagewerkplekken en het begeleiden van leerlingen bij stagebedrijven. We hebben nu de ruimte om deze activiteiten aan te passen aan de coronarichtlijnen. Zo gaan we lesgeven in kleinere groepen, zodat intensievere begeleiding mogelijk is.”

Wiel van Ginneken, directeur van VSO De Stormvogel en woordvoerder namens de 14 scholen in de regio

Belang begeleiding door corona nog groter

Het praktijkonderwijs (PRO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is zogeheten eindonderwijs. Leerlingen van deze onderwijsvorm behalen geen startkwalificatie. Veel van deze jongeren hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is voor hen daarom lastig om zonder hulp een baan te vinden. Leerlingen in PRO en VSO werden al intensief begeleid naar werk, maar door de coronamaatregelen is het belang van deze begeleiding nog groter. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Veel stages voor deze jongeren vielen weg, waardoor zij geen werkervaring op konden doen en niet in contact kwamen met potentiële werkgevers. Daarnaast kunnen de leerlingen minder arbeids- en praktijktraining volgen, omdat met kleinere groepen gewerkt moet worden. Ook hun perspectief op de arbeidsmarkt is onder druk komen te staan. De sectoren waar zij vaak aan het werk kunnen (horeca, recreatie, dienstverlening) zijn hard geraakt door de crisis en hebben vaak een personeelsstop.

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws