Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Gemeente Dijk en Waard lanceert zorgfraudemeldpunt

door | 7 juni 2022 | Heerhugowaard, Langedijk, Nieuws, Regio nieuws

Zorgfraude is een landelijke probleem waarbij mogelijk miljarden euro’s aan zorggeld niet op de juiste manier worden besteed. Om deze vorm van fraude tegen te gaan heeft de Rijksoverheid gemeenten opgeroepen om meer te controleren op de uitgave van zorgkosten. Hiervoor heeft gemeente Dijk en Waard een online zorgfraudemeldpunt gelanceerd. Inwoners, organisaties, zorgverleners en zorgaanbieders kunnen via www.dijkenwaard.nl/zorgfraudemeldpunt 
( vermoedens van) zorgfraude en misstanden melden.
Mensen die zorg nodig hebben en die ook in aanmerking komen voor zorg, moeten die ook krijgen. De gemeente heeft de verplichting om de zorgkosten op de juiste manier te besteden en heeft ook de verplichting om daar op toe te zien. Dat gaat in veel gevallen goed, maar soms gaat het onbewust of bewust niet goed. Wethouder Gerard Rep: “Het streven is om zorggeld op de juiste manier in te zetten. Daarom is het essentieel dat zorgfraude en/of misstanden in beeld worden gebracht, zodat we daar actie op kunnen ondernemen.” Tot nu toe werden misstanden of fraude vaak niet gemeld door inwoners/cliënten en organisaties. Elke melding die binnenkomt op het meldpunt ziet gemeente Dijk en Waard dan ook als winst. Bij gemeente Alkmaar en de BUCH-gemeenten, waar een fraudemeldpunt al langere tijd bestaat, zijn er respectievelijk 3 en 2 meldingen in een jaar tijd binnengekomen. Deze meldingen betroffen onder andere niet geleverde zorg die wel gedeclareerd was bij de gemeente en mogelijk ongekwalificeerd (zorg)personeel die zorg verleend.

Vermoeden melden

Een voorbeeld van zorgfraude is wanneer een zorgaanbieder meer zorg voor iemand aanvraagt dan nodig is, of als de hulp niet of vaker niet dan wel komt. Ook iemand die een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt om zorg te betalen, maar eigenlijk geen zorg nodig heeft, pleegt fraude. Dit is tevens het geval als het pgb-geld aan iets anders dan aan de inkoop van zorg wordt besteed. Als er een vermoeden is dat er iets niet goed gaat bij henzelf of bij anderen, dan kan er (al dan niet anoniem) contact worden gezocht met de gemeente. Dit kan online via www.dijkenwaard.nl/zorgfraudemeldpunt, maar ook telefonisch via 06-40 99 42 93 (anoniem). De melding komt terecht bij de toezichthouder Wmo en jeugdwet van de gemeente. De toezichthouder behandelt, controleert en beoordeelt de informatie, en kan op basis hiervan een onderzoek starten. Wanneer de toezichthouder genoeg bewijs heeft voor onjuist gebruik van zorg en zorgfraude, neemt de gemeente gepaste maatregelen. Dit kan het wijzigingen of beëindigen van de zorg zijn, maar ook het uitsluiten van een zorgaanbieder of het terugvorderen van geld.

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws