Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Gemeenten doen voorstel voor verdeling 10 miljoen euro

door | 5 oktober 2020 | Nieuws, Regio nieuws

De gemeenten in Noord-Holland hebben hun voorstel voor de besteding van het noodfonds van 10 miljoen euro ingediend bij de provincie.

In november wordt bekend welke instellingen geld krijgen uit het fonds dat is bedoeld om culturele instellingen en maatschappelijke organisaties te helpen tijdens de coronacrisis.

Tijdens de zomermaanden hebben wij met de gemeenten in Noord-Holland besproken welke instellingen ondersteuning kunnen gebruiken. De conclusie is dat de nood in de culturele sector enorm hoog is. Daarnaast werd eind augustus bekend dat het Rijk steun verleent aan maatschappelijke instellingen zoals dorpshuizen en sportvoorzieningen. Een bijdrage van de provincie is daardoor minder noodzakelijk geworden. Gemeenten hebben alleen culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds.

De culturele sector is enorm getroffen door de corona- maatregelen. In maart gingen veel gebouwen op slot en brak een onzekere tijd aan. Het terugvallen van inkomsten betekende voor veel organisaties dat het water aan de lippen kwam te staan. Sommige organisaties gingen kopje onder, maar gelukkig overleefden veel culturele instellingen de lockdown. De afgelopen maanden konden veel organisaties hun deuren weer openen en publiek ontvangen. Een positieve ontwikkeling, maar het ‘open kunnen zijn’ bracht, en brengt nog steeds, ook veel organisatie en beperkingen met zich mee. Het aantal bezoekers moet beperkt blijven, reserveren is vereist en aanpassingen in de gebouwen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. De musea, theaters en andere cultuurcentra zetten alles op alles om hun aanbod op peil te houden en bezoekers een leuke, interessante, dag of avond te bezorgen. Dat is bewonderingswaardig.

Het lichtpuntje dat voor velen tijdens de zomer te zien was begint weer te verdwijnen. Het aantal besmettingen neemt toe en daarmee worden de maatregelen ook strenger. Kortom, de onzekerheid is nog lang niet voorbij en de vraag is: wordt het ooit weer als vanouds? De taken van de provincie op het gebied van cultuur zijn beperkt, maar de provincie vindt het belangrijk dat culturele instellingen niet verdwijnen omdat ze van grote waarde zijn voor de samenleving. Er is daarom10 miljoen euro beschikbaar gesteld om de sector een steun in de rug te geven. Een steun in de rug, want dit bedrag is lang niet genoeg om de complete schade te dekken. De steun komt niet alleen van de provincie. Gemeenten dragen zelf ook 35% bij.

De provincie heeft samen met de gemeenten voorwaarden opgesteld en aan de gemeenten gevraagd om aan te geven welke organisaties en culturele instellingen voor het fonds in aanmerking zouden moeten komen. Dit proces is zeer voorspoedig verlopen. De gemeenten hebben in goede samenspraak en in hoog tempo lijsten opgesteld met instellingen waarvoor een bijdrage nodig is. Wij hebben de lijsten op tijd ontvangen en gaan aan de slag met het beoordelen van de aanvragen. Doordat de criteria vantevoren duidelijk waren en er onderling goed is afgestemd verwacht ik dat wij de meeste aanvragen kunnen honoreren. Ik verwacht daar begin november definitief uitsluitsel over te kunnen geven. De gemeenten ontvangen dan van ons bericht.

Ik dank de gemeenten in Noord-Holland voor de goede constructieve samenwerking. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau is de afgelopen periode hard gewerkt en dat heeft geleid tot een goed voorstel voor de besteding van 10 miljoen euro voor cultuur in Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam.

Tot slot kan ik melden dat we ook voortgang boeken met het uitwerken van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van € 100 miljoen. Binnenkort nemen GS een besluit over de inzet van dit geld om op een duurzame manier de economische en maatschappelijke effecten van de crisis zoveel mogelijk te verzachten.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws