Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Groen kanaalpark voor Dijk en Waarders

door | 22 juni 2022 | Gemeentenieuws, Heerhugowaard, Langedijk

Een aantrekkelijk gebied met water en groen voor alle Dijk en Waarders, een plek om te ontspannen en actief te zijn. Een natuurlijke omgeving die volop mogelijkheden biedt op het gebied van sport, recreatie, natuurbeleving en ontmoeting. Met nieuwe fiets- en wandelroutes die dorpen en wijken beter met elkaar verbinden. Dit staat in de Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard (Kanaalpark) die door burgemeester en wethouders is vastgesteld. De visie wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

De concept-visie heeft van medio maart tot eind april ter inzage gelegen. Bewoners konden de visie vinden op de website van de gemeente. Inwoners zijn onder meer via de website, social media en de gemeentekrant uitgenodigd om op de concept-gebiedsvisie te reageren. In totaal hebben 77 bewoners, ondernemers en organisaties een reactie ingediend. Meer dan de helft van de reacties kwam uit Broek op Langedijk.

Toekomst

De Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard (Kanaalpark) heeft betrekking op de toekomst van het gebied rondom het kanaal Omval-Kolhorn, waar verschillende projecten en ontwikkelingen op stapel staan. Het Kanaalpark ligt in het hart van de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

Het Kanaalpark verbindt verschillende groengebieden en wijken voor wandelaars en fietsers. Bovendien vormt het Kanaalpark een markante entree naar enerzijds het open landschap van Broek op Langedijk en anderzijds het openbaar vervoerknooppunt van Heerhugowaard.

Nieuwe en bestaande functies en voorzieningen, van groenverbindingen tot waterrecreatie, krijgen een passende plek, in balans met de omgeving. De visie is geen eindproduct; het is een open uitnodiging aan alle inwoners om mee te doen en met ideeën en initiatieven bij te dragen aan de koers die in de visie is uitgestippeld.

Reactienota
Alle inspraakreacties op de gebiedsvisie zijn samengevat en van gemeentelijk commentaar voorzien in een Reactienota. Naast algemene reacties op de visie kwamen verschillende onderwerpen regelmatig terug, zoals de (inrichting van de) openbare ruimte, duurzaamheid, ecologie, cultuurhistorie, verkeer, horeca en recreatie.

Naar aanleiding van de inspraakreacties is het idee van de historische route opgenomen in de visie. Veel andere ideeën worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen voor het Kanaalpark. Inwoners worden dan opnieuw uitgenodigd om hierover te praten.

De visie wordt nu eerst besproken in de gemeenteraad. Na de zomervakantieperiode wordt op basis van de visie een uitvoeringsprogramma opgesteld. Ook dit document wordt uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws