Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Kap zieke en dode bomen regio’s Alkmaar en West-Friesland

door | 21 februari 2020 | Gemeentenieuws, Regio nieuws

De provincie Noord-Holland kapt zieke of afgestorven bomen, verspreid langs diverse wegen in de regio’s Alkmaar en omgeving en West-Friesland. Deze bomen vormen een risico voor de verkeersveiligheid.

De provincie verwacht het werk op uiterlijk 15 maart 2020, de start van het broedseizoen, af te ronden. Elke boom wordt voorafgaand aan de kap gecontroleerd op eventuele nesten. Is een nest aanwezig, dan wordt gewacht met het weghalen van de betreffende boom. Zo worden geen broedende vogels verstoord.

Alleen zieke of afgestorven bomen

De provincie haalt alleen bomen weg die ziek of aangetast zijn. De bomen staan her en der langs diverse wegen in de regio’s Alkmaar en West-Friesland, waaronder de N242, N243, N245, N307, N506 en N509. Het gaat om circa 100 bomen in totaal. Voor elke gekapte boom wordt, waar mogelijk, te zijner tijd ook weer een nieuwe boom geplant.

Rijbanen open, geringe hinder

Het werk is op werkdagen, buiten de spits, tussen 09.00 en 15.00 uur. Bij wegen waar minder verkeer rijdt kan ook tussen 07.00 en 09.00 uur en na 15.00 uur worden gewerkt. Rijbanen blijven in beide richtingen open.

Om het werk voor zowel weggebruikers als wegwerkers veilig uit te voeren, neemt de provincie verkeersmaatregelen. Zo zijn er rijdende afzettingen met een om-en-om-regeling en worden verkeersregelaars ingezet.

Gebeurt het werk naast een fietspad, dan wordt zoveel mogelijk vanaf het fietspad gwerkt waarbij fietsers over rijplaten door de berm worden geleid. De hinder is gering; eventuele vertraging voor weggebruikers is naar schatting maximaal 5 minuten. Vanzelfsprekend wordt er alleen gewerkt als de weersomstandigheden het toelaten.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH).

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws