Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Koninklijke Onderscheidingen Langedijkers

door | 26 april 2021 | Langedijk, Nieuws

Vier inwoners van Langedijk en één inwoner uit Schoorl ontvingen maandag 26 april in het Huis van de Gemeente in Zuid-Scharwoude een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Tevens ontving een inwoner uit Langedijk een onderscheiding in gemeente Bergen.

Burgemeester Leontien Kompier reikte in het Huis van de Gemeente ‘De Binding’ namens de Koning aan vijf inwoners een Koninklijke Onderscheiding uit. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus werden de gedecoreerden apart uitgenodigd.

De gedecoreerden

A.J.H.M. Brandsma

De heer A.J.H.M. Brandsma (05-10-1955) uit Noord-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1979 tot 1993 was hij vrijwilliger en penningmeester (1980-1993) en voorzitter (1991-1993) bij de volleybalvereniging Relay in Noord-Scharwoude. Ook stond hij wekelijks in de zaal als scheidsrechter. De heer Brandsma is sinds 1988 actief voor de parochie Sint Jan De Doper in Langedijk. Hij is lid van het collectantencollege, plant de vergaderingen, maakt het rooster voor de diensten, loopt collectes, is betrokken bij de organisatie van de Hemelvaartsdagmarkt en is zorgvrijwilliger bij de reis naar Lourdes. Ook verzorgde hij gedurende tien jaar de kerkhofadministratie.

Daarnaast was de heer Brandsma van 1998 tot 2009 vrijwilliger en penningmeester bij Stichting Waterscouting Marco Polo Alkmaar. Hij ondersteunde bij de activiteiten, verrichtte hand-en-spandiensten en verzorgde het vervoer naar de kamplocaties. Verder is hij sinds 2017 bestuurslid en vanaf 2018 ook penningmeester bij Watersportvereniging (WSV) Jan van Ketel in Schagen.

J. Duinkerken

De heer J. Duinkerken (25-05-1946) uit Broek op Langedijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1974 tot 1990 was hij actief voor Stichting Interkerkelijk Evangelisatiewerk Schoorl (IKES) als secretaris (1974-1987) en voorzitter (1987-1990). De heer Duinkerken was van 1976 tot 2006 vrijwilliger bij verzorgingstehuis Horizon in Broek op Langedijk. Hier was hij bestuurslid (1976-2006), secretaris (1976-1980) en voorzitter (1980-2006). Sinds 2010 is hij er lid van de identiteitsraad en de klachtencommissie. Daarnaast fungeerde hij als secretaris van de lokale koepelorganisatie voor ouderenzorg en als secretaris en voorzitter van de Protestantse Stichting Wonen voor Ouderen in Broek op Langedijk, de nevenstichting van Horizon. Ook zet hij zich sinds 1976 in voor de gereformeerde kerk De Ontmoeting in Broek op Langedijk. Hier is hij voorzitter geweest (2012-2016) en fungeert hij sinds 2002 als koster en is hij (2009) lid van de klussenploeg. Daarnaast adviseert hij het bestuur op het gebied van de verzelfstandiging van het Hart voor Heerhugowaard. Tevens was hij diaken (1976-1979), ouderling (1982-1983) en voorzitter (1991-1996) van de evangelisatiecommissie. Van 1980 tot 1984 was hij voorzitter van de christelijke lagere school De Wijngaard in Noord-Scharwoude.

Ook was de heer Duinkerken voorzitter (1985-1990) voor de Raad van Toezicht van de Rabobank Broek op Langedijk. Van 1991 tot 2007 vervulde hij deze rol voor Rabobank Langedijk. Ook was hij daarna een jaar lang lid van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Alkmaar. Tussen 1985 en 2014 werkte hij als secretaris voor scheepsverzekeraar EOC. Daarnaast fungeerde hij als vicevoorzitter van de raad van commissarissen van drie onderlinge verzekeringsmaatschappijen voor binnenschepen. En heeft hij als lid van project- en stuurgroepen bijgedragen aan de fusie van scheepsverzekeraars efm en Oranje tot EOC. Sinds 2012 zet hij zich in als vrijwilliger bij en is hij voorzitter (2015) van de Noord-Hollandse Bond van Beroepsvissers (NHBB). Ook was hij van 2012 tot 2015 bestuursadviseur.

J.P.M. Klous

De heer J.P.M. Klous (21-05-1941) uit Sint Pancras is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1974 tot 1984 was hij lid van de vrijwillige brandweer in Sint Pancras. Hij fungeerde hier als ondercommandant. Sinds 1984 is de heer Klous actief als bestuurslid en vrijwilliger bij IJsclub Sint Pancras. Hier onderhoudt hij de kantine en het terras. Ook zet hij zich in voor het project krabbelbaan. Daarnaast gaf hij les aan de jeugd en realiseerde het Eeuwfeest. Ook is hij vanaf 1990 vrijwilliger bij Tennisclub Sint Pancras. De heer Klous maakt hier deel uit van de parkcommissie en onderhoudt de acht gravelbanen. Daarnaast zet hij zich in tijdens evenementen.

R. van Schoorl

De heer R. van Schoorl (9-10-1955) uit Zuid-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1990 tot 1995 was hij lid van het wijkbestuur van de Vissenbuurt in Zuid-Scharwoude en hielp hij bij het organiseren van evenementen. De heer van Schoorl is medeoprichter en voorzitter (1995-2010) van Stichting Langedijk Waterrijk. Sinds 1995 organiseert hij of biedt de organisatie ondersteuning bij nautische evenementen, zoals een plaatselijke vaarweek en SAIL Amsterdam. Ook treedt hij op als bemiddelaar bij conflicten en enthousiasmeert hij de vrijwilligers. Hij was van 1997 tot 2010 lid van het algemeen bestuur van de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen. Ook hier organiseerde hij evenementen en behartigde hij de belangen van de meerdere behoudsorganisaties binnen de federatie. De heer van Schoorl was van 1998 tot 2002 teamcoach bij Voetbalvereniging DTS in Oudkarspel. Ook draaide hij regelmatig bardiensten. Als vrijwilliger bij EHBO-vereniging De Verbondenheid in Noord-Scharwoude coördineerde en ondersteunde hij van 1998 tot 2010 de hulpverlening bij evenementen. Van 2001 tot 2010 was de heer van Schoorl bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de BroekerVeiling. Hij droeg bij aan de jaarplannen en financiële doorrekeningen.

Ook was hij van 2010 tot 2019 bestuurslid van afdeling Noord-Holland van de Koninklijke BLN-Schuttevaer. Hier was hij voorzitter van de recreatiegroep. Sinds 2010 bekleedt hij de functie van schipper bij Gondelvaart Koedijk. De heer van Schoorl is medeoprichter en voorzitter van Stichting Wonen Op Eigen Locatie Langedijk. Van 2011 tot 2016 onderhield hij het contact met de provincie en de gemeente, realiseerde een subsidie, fungeerde als intermediair tussen de opdrachtgevers en de marktpartijen en organiseerde informatieavonden. Bij Belangenvereniging Groot-Oosterdel is hij van 2012 tot 2017 vicevoorzitter geweest. Hij verzorgde het overleg met de lokale overheden en de beheersstichting over het behoud en onderhoud van het gebied. Daarnaast was hij gespreksleider bij de Algemene Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Sinds 2015 is de heer van Schoorl voorzitter bij Stichting Koolsail Langedijk en geeft hij sturing aan de organisatie van Koolsail.

P. Weijling

De heer P. Weijling (27-04-1938) uit Schoorl (gemeente Bergen) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1969 tot 2020 maakte hij deel uit van de parkcommissie van Tennisclub Sint Pancras en zette zich in voor het wekelijks onderhoud. Als bestuurslid van Stichting Tennisbanen Sint Pancras was hij van 1983 tot 1999 actief als bestuurslid. De heer Weijling heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie en de instandhouding van de tennisvoorzieningen in Sint Pancras.

Zijn kennis als voormalig leidinggevende bij het Kadaster kwam van pas bij de diverse uitbreidingen van tennisbanen en de bouw van de tennishal en het clubhuis. Daarnaast heeft hij zich ingezet om de bezetting in de hal op een rendabel niveau te krijgen en te houden.

Langedijker onderscheiden in gemeente Bergen

Een inwoner uit Langedijk wordt onderscheiden in gemeente Bergen. Mevrouw P. Jongejans (16-10-1935) uit Oudkarspel ontvangt haar onderscheiding van burgemeester Peter Rehwinkel.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws