Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Langedijker college stemt in met woningbouw Spoorstraat en herinrichting ‘dorpsbosje’

door | 19 februari 2021 | Langedijk

Het college van Langedijk heeft recent ingestemd met het voorstel van ontwikkelaar Timpaan voor de bouw van ca. 25 woningen nabij de Spoorstraat in Noord-Scharwoude. In de planontwikkeling is ook het naastgelegen dorpsbosje meegenomen.
Het gaat om het gebied direct ten westen van autobedrijf/tankstation Tesselaar in Noord-Scharwoude. Aan de zuidzijde ligt de N504. De bebouwing c.q. sloot ten zuiden van de woningen aan de Spoorstraat vormt de noordgrens van het gebied. Voorheen werd deze braakliggende planlocatie ook wel ‘locatie Wijman’ genoemd.
25 woningen
Het voorlopige plan gaat uit van 25 grondgebonden woningen, acht hiervan vallen onder de categorie betaalbaar (tot 248.000 euro). De woningen zijn ontsloten via de route vanaf het tankstation. Ook is er op verzoek van de gemeente een calamiteitenroute opgenomen van en naar de N504, evenals een langzaam verkeersverbinding naar het fietspad dat parallel loopt langs de N504. Parkeren vindt plaats deels in (toekomstig) openbaar gebied en deels op eigen terrein behorende bij de woningen. Het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de gemeentelijke normen.
Herinrichting dorpsbosje
Herinrichting van het naastgelegen dorpsbosje is ook meegenomen in de planontwikkeling. Het dorpsbosje zal een recreatieve invulling krijgen. Om de bestaande omgeving, met name de bewoners van de Spoorstraat, optimaal gebruik van het dorpsbosje te kunnen laten maken dient een verbinding te worden gemaakt tussen de Spoorstraat en de Achterburggracht. Omwonenden worden betrokken bij de uitwerking van de plannen.
Wethouder Jongenelen: “Ik ben heel blij dat we met de realisatie van dit plan 25 extra woningen, kunnen realiseren, waarvan acht in de categorie betaalbaar. In de gemeente bestaat hier een grote behoefte aan. En dat we samen met bewoners een plan voor de inrichting van het dorpsbosje kunnen maken, is de kers op de taart. Een mooi voorbeeld van onze ambitie om inwoners te betrekken bij planvorming.”
Participatietraject
Ontwikkelaar Timpaan heeft in het verleden gesprekken gevoerd met directaanwonenden. Binnenkort wordt meer informatie aan de directomwonenden en grondeigenaren verstrekt en wordt voor hun een digitale informatieavond georganiseerd waar het voorlopige plan wordt gepresenteerd. Omwonenden en eigenaren worden hierbij gevraagd om advies over het nieuwe woonbuurtje en een plan te maken voor het dorpsbosje. Hierna zullen nog een tweede en derde informatieavond volgen. Dit traject leidt tot een stedenbouwkundig plan dat de gemeenteraad in het tweede kwartaal van dit jaar zal worden voorgelegd ter vaststelling.
Voor meer informatie over het project en het proces verwijzen wij u graag naar de website van de ontwikkelaar: www.nieuwbouwinlangedijk.nl

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws