Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Minder disciplinaire maatregelen en ontslag voor politiemedewerkers in 2021

door | 17 mei 2022 | Nieuws overzicht

Nederland – Het aantal keer dat de politie een disciplinaire maatregel of ontslag oplegde aan een medewerker is in 2021 licht gedaald. Het afgelopen jaar kregen 298 politiemedewerkers een disciplinaire maatregel opgelegd, tegen 312 een jaar eerder. Het aantal ontslagbesluiten daalde van 134 in 2020 naar 119 in 2021. ‘We richten ons steeds meer op preventie. Niet alleen kijken naar wat er misgaat, maar juist naar hoe we ongewenst gedrag kunnen voorkomen’, zegt Lonneke Soudant, sectorhoofd Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK).

De afdeling VIK van de politie verrichtte in 2021 401 interne onderzoeken, in 298 gevallen werd plichtsverzuim vastgesteld. De disciplinaire maatregelen bij plichtsverzuim variëren van een schriftelijke berisping, het inhouden van loon of verlofuren, tot de zwaarste sanctie: ontslag. Vorig jaar werd die zwaarste maatregel aan 119 politiemensen opgelegd (waarvan 3 keer op eigen verzoek). In 2020 gebeurde dat 134 keer, in 2019 150 keer. Wanneer in een onderzoek geen plichtsverzuim is vastgesteld, kan de uitkomst soms resulteren in een functioneringsgesprek of -traject.

Soorten plichtsverzuim

De verschillende soorten plichtsverzuim worden onderverdeeld in negen categorieën. Van de 298 medewerkers die vorig jaar een disciplinaire maatregel kregen opgelegd, werden er 77 bestraft wegens lekken, misbruiken of achterhouden van vertrouwelijke informatie. In 2020 gebeurde dat 81 keer. Bij misbruik van bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels werd vorig jaar 86 keer bestraft. Dit gebeurde in 2020 80 keer.

Meer samenhang

Soudant: ‘Integriteitskwesties komen vaak voort uit onoplettendheid en gebrek aan bewustzijn. Met gerichte campagnes vergroten we dat bewustzijn. Daarnaast werken we aan preventie, met in elke eenheid een preventiecoördinator. Van de indringende theatervoorstelling Rauw is een film gemaakt die vooral in het onderwijs wordt gebruikt. We stimuleren dat collega’s dilemma’s bespreken en bevorderen een klimaat waarin dit veilig kan plaatsvinden. Het politiewerk vraagt veel van collega’s. Het is cruciaal dat collega’s steun vinden bij elkaar, maar ook bij de werkgever. Daarom brengen we meer samenhang aan in de talrijke regelingen en loketten rond integriteit, zorg en welzijn. In 2021 zijn daar belangrijke stappen in gezet.’

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws