Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Minister Schouten spreekt met Koningin Máxima en SchuldenlabNL over aanpak schuldenproblematiek

door | 25 januari 2022 | Nieuws overzicht, Overheid

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 25 januari op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag gesproken met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten over de aanpak van problematische schulden. De voorzitter van Stichting SchuldenlabNL, Gerrit Zalm, en de directeur, Sadik Harchaoui, waren ook aanwezig.  SchuldenlabNL werkt samen met publieke en private partijen aan onder meer de opschaling van effectieve schuldhulpmethoden voor kwetsbare groepen om hen schuldenzorgvrij te maken.

In de afgelopen kabinetsperiode is veel geïnvesteerd in een brede aanpak van problematische schulden. Daarnaast is er landelijk meer aandacht en begrip gekomen voor schuldenproblematiek. Minister Schouten gaf aan dat het nieuwe kabinet de lijn van een brede armoede- en schuldenaanpak met volle kracht zal doorzetten. Speerpunten hierbij zijn onder meer preventie door financiële educatie, de aanpak van laaggeletterdheid en het vroeg signaleren en aanpakken van financiële problemen. Verder wordt ingezet op het versnellen en het verkorten van schuldhulptrajecten en krijgen mensen ruimere mogelijkheden om hun schulden sneller en effectiever af te lossen. Cijfers van het CBS over 2020 laten zien dat ongeveer een op de vijf huishoudens (1,4 miljoen) geldzorgen heeft. Daarvan hebben ruim 600.000 huishoudens problematische schulden.

Minister Carola Schouten: “De cijfers laten zien dat de schuldenproblematiek in Nederland onverminderd groot is. Het effectief aanpakken ervan kunnen we alleen samen doen. Ik ben daarom ongelooflijk blij met de initiatieven van SchuldenlabNL. Ze zorgen ervoor dat mensen sneller hulp vinden en stellen gemeenten in staat stellen meer mensen met financiële zorgen te helpen. De inzet en betrokkenheid van Koningin Máxima, vanaf vandaag als erevoorzitter van SchuldenlabNL, is hierbij enorm waardevol.”

Erevoorzitter

Minister Schouten noemde tijdens het gesprek aan dat Koningin Máxima erevoorzitter is geworden van SchuldenlabNL. Sinds de oprichting in 2018 zet Koningin Máxima zich samen met de stichting in om mensen schuldenzorgvrij te maken. Zo ontving zij in het najaar van 2020 op Paleis Noordeinde vertegenwoordigers uit de publieke en private sector voor het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’ en was zij in november vorig jaar aanwezig bij de lancering van het regionale SchuldenlabMVS (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam). De minister gaf aan uit te kijken naar verdere samenwerking in de toekomst.

De voorzitter van SchuldenlabNL presenteerde de resultaten van de afgelopen drie jaar. Het opschalen van effectieve schuldhulpmethoden verloopt goed door de samenwerking met partnerorganisaties en het netwerk wordt steeds verder uitgebreid. Het komende jaar wordt nog meer ingezet op het laten aansluiten van gemeenten bij de schuldhulpmethoden. Gemeenten zijn voor veel mensen met schulden het eerste aanspreekpunt. Evenementen voor het komende half jaar zijn onder meer een conferentie met VNO/NCW over het onderwerp financiële fitheid en hulp aan werknemers met financiële problemen. In juni wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin de resultaten van de opschaling van schuldhulpmethoden, zoals afgesproken in het pact van 2020, worden gedeeld.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws