Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Nieuwe brandweerkazerne in Noord-Scharwoude

door | 15 november 2023 | Dijk en Waard, Gemeentenieuws, Noord-Scharwoude

Gemeente Dijk en Waard wil een nieuwe brandweerkazerne bouwen bij de kruising van de Veertweg en de Westelijke Randweg in Noord-Scharwoude. De locaties van de twee bestaande brandweerkazernes aan De Vroedschap (Zuid-Scharwoude) en aan De Mossel (Noord-Scharwoude) kunnen worden vrijgespeeld voor een nieuwe bestemming.

De nieuwe brandweerkazerne wordt gebouwd op een perceel met oppervlakte van circa 7.500 vierkante meter. Het College van Burgemeester en Wethouders van Dijk en Waard nam deze week een positief besluit over de aankoop van grond van Brolan Vastgoed.

De gemeente was al sinds 2019 samen met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) op zoek naar een geschikte locatie, die moet voldoen aan twee belangrijke eisen: voldoende bereikbaar voor het vrijwillige brandweerpersoneel en een goed bereik wat betreft de zogeheten uitruktijden. Deze locatie is nu gevonden.

BRANDWEERZORG

Burgemeester Maarten Poorter, die tevens lid is van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio, is blij met de stap die nu is gezet: “Voor Dijk en Waard en voor de veiligheid van alle inwoners is het van belang dat de brandweerzorg goed is geregeld. We hebben nu een geschikte locatie gevonden waar we een moderne en toekomstbestendige brandweerkazerne kunnen bouwen. Dat is goed voor onze brandweer en voor onze inwoners.”

En: “Tijden veranderen. Dijk en Waard heeft voor de komende jaren een omvangrijke bouwopgave. Een nieuwe brandweerkazerne draagt bij aan een efficiënte brandweerzorg en past binnen de ontwikkelingen die de gemeente doormaakt.”

REDDINGSBRIGADE

Naast de bouw van de nieuwe kazerne bestaat de wens om tegelijkertijd ruimte voor de reddingsbrigade en een opleidingslocatie voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) te realiseren. Het college onderzoekt de komende periode hiervoor de mogelijkheden en kansen. De verwachting is dat de nieuwe kazerne en een nieuwe opleidingsruimte een positieve uitwerking zal krijgen op de werving en scholing van vrijwillig brandweerpersoneel.

VERVOLGSTAPPEN

De grondaankoop maakt de weg vrij voor vervolgstappen. De gemeente wil in samenwerking met de veiligheidsregio en de reddingsbrigade komen tot een Programma van Eisen en een verder uitgewerkt gebouwontwerp. Ook wordt de planologische procedure voorbereid die nodig is om de nieuwbouw mogelijk te maken. Dit traject vraagt tijd.

De gemeente zal bij de uitwerking van de plannen ook in gesprek gaan met de omwonenden. De gemeenteraad wordt naar verwachting binnen twee jaar gevraagd om in te stemmen met het benodigde investeringsbudget om de nieuwe brandweerkazerne te realiseren. Op het moment dat de gemeenteraad niet instemt, dan kan het college de koopovereenkomst ontbinden.


Luchtfoto: De nieuwbouwlocatie voor de brandweer, vlakbij de rotonde van de Veertweg en de Westelijke Randweg in Noord-Scharwoude.

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws