Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Nieuwe regels voor evenementenlocaties liggen ter inzage

door | 23 januari 2024 | Dijk en Waard, Gemeentenieuws

De afgelopen maanden heeft de gemeente Dijk en Waard gewerkt aan locatieprofielen voor evenementlocaties. De profielen zijn het resultaat van verschillende werksessies en bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en organisatoren. De locatieprofielen zijn bedoeld om duidelijkheid te geven aan organisatoren van evenementen en omwonenden van de locatie. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld bezoekersaantallen, geluidsniveau’s en beveiliging. Daarnaast ondersteunt een locatieprofiel het vergunningsverleningsproces van de gemeente.

Balans tussen leefbaarheid en levendigheid

Door gebruik te maken van de locatieprofielen wordt duidelijk welke soort evenementen geschikt zijn voor welke plek en wat de mogelijkheden zijn. Daarbij is gelet op een balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Het concept ligt tussen 23 januari en 5 maart zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. De vier locaties waarvoor nu locatieprofielen zijn opgesteld zijn IJsbaan ’t Kruis, de Speelweide in Noord-Scharwoude, het kermisterrein in Zuid-Scharwoude en het evenemententerrein Geestmerambacht. Wethouder Cultuur John Does benadrukt: “Evenementen en activiteiten zijn belangrijk, want ze dragen bij aan de leefbaarheid, de dynamiek en de identiteit van wijken en dorpen. De gemeente moedigt inwoners en organisatoren aan activiteiten en evenementen te blijven organiseren, want het zorgt voor verbinding en brengt mensen met elkaar in contact.”

Vervolg in besluitvorming

Wat na de inzagetermijn volgt is een beeldvormende sessie voor de raad. Hierbij wordt een presentatie gegeven door het onderzoeksbureau Event Safety Institute dat betrokken is geweest bij het onderzoek locatieprofielen evenemententerreinen. Deze presentatie omvat niet alleen de concept locatieprofielen, maar ook de ontvangen zienswijzen van belanghebbenden. Daarnaast wordt er een vooruitblik gegeven op het vervolgproces

Daarna behandelt het college de locatieprofielen die het ter vaststelling aan de raad wil voorleggen. Na verwachting vindt besluitvorming in de raad plaats in juni van dit jaar. De vastgestelde locatieprofielen worden te zijner tijd opgenomen in het omgevingsplan en het evenementenbeleid.

Ter inzage

Het rapport “Locatieprofielen Dijk en Waard. Begrensde mogelijkheden” van Event Safety Institute en locatieprofielen voor Ijsbaan ’t Kruis, de Speelweide Noord-Scharwoude, kermisterrein Zuid-Scharwoude en het evenemententerrein Geestmerambacht zijn in te zien op de website van de gemeente via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-35370/terinzagelegging

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws