Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

NieuweWarmteNu! gaat collectieve warmteprojecten realiseren dankzij Groeifonds

door | 12 juli 2022 | Laatste nieuws, Nederland

NieuweWarmteNu! (NWN!) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas af halen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen om 12 concrete collectieve warmteprojecten en de demonstratie van 6 innovaties van NWN! te ondersteunen. Daarnaast komt er een uitgebreid leer- en ontwikkelprogramma om de ervaringen die met deze zogenaamde vliegwielprojecten worden opgedaan breed te delen met toekomstige projecten. De eerste projecten van NWN! starten al in 2023.

Met de goedkeuring van deze aanvraag wordt een enorme impuls gegeven om het gebruik van aardgas voor verwarming versneld af te bouwen tegen acceptabele kosten. Het consortium NieuweWarmteNu! is daarom ook erg blij met deze toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds. Teun Bokhoven, voorzitter van de stuurgroep “Het reduceren van aardgasimport door het gebruik van duurzame warmte is alleen maar urgenter geworden. De projecten van NWN! gaan zorgen dat er veel meer woningen en bedrijven onafhankelijk worden van aardgas in de komende jaren. Bovendien versterkt het de Nederlandse economie en leidt het tot een aanzienlijke CO2-reductie”.

In de goedgekeurde projecten worden verschillende duurzame warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie ingezet. Er zijn ook diverse vormen van eigendom en beheer opgenomen, waarbij soms warmtebedrijven of netbedrijven de initiatiefnemer zijn en in andere projecten gemeenten of een lokale wijkcoöperatie. Samen werken de verschillende partijen in het consortium NWN! aan de versnelling van de inzet van duurzame collectieve warmte systemen. Naast de 12 duurzame collectieve warmtesystemen die NWN! in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw gaat realiseren, worden nog 6 innovaties in de praktijk gedemonstreerd zoals grootschalige seizoensopslag van warmte. Door niet gebruikte warmte in de zomer op te slaan kunnen duurzame warmtebronnen nog effectiever worden ingezet.

Het NWN! consortium bestaat uit op dit moment uit de volgende partijen: warmtebedrijven (Eneco, Ennatuurlijk, Essent, HVC, SVP en Vattenfall), partijen die werken aan energie uit de ondergrond (EBN, Equans, Huisman en Shell), partijen die werken aan energie uit water (NWB Bank en verschillende waterschappen), gemeenten (Den Haag, Groningen, (Metropoolregio) Amsterdam, Rotterdam en Utrecht), provincies (Gelderland, Limburg en Zuid-Holland), brancheorganisaties (Bodemenergie Nederland, Geothermie Nederland, Netbeheer Nederland en Netwerk Aquathermie), koepelorganisaties van energiecoöperaties (EnergieSamen en Energie van Utrecht), Warmtenetwerk Westland (enkele tuinders, HVC, Capturam en gemeenten Westland en Midden-Delfland) en Warmte Samenwerking Oostland (gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen en Zoetermeer), kennisinstellingen (Deltares en TNO), en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (penvoerder) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Projecten en innovaties in NieuweWarmteNu!

Project Aanvrager

Warm Heeg Stichting Warm Heeg

WarmteStad Warmtestad, Gemeente Groningen

Open warmtenet Delft (OWD) NetVerder

Slim Warmtenet Zandweerd Gemeente Deventer

Malburgen-Oost Arnhem Vattenfall

Nazareth-Limmel Ennatuurlijk

Warmte volloop HAL Gemeente Den Haag, Eneco

Warmtenet Gorinchem N.V. HVC

Aardwarmtecluster Wilgenlei Agro-Energy

Rotterdam-Noord Eneco, Gemeente Rotterdam

Middenbeemster Stadsverwarming Purmerend

Warmtenet Westland Capturam

Innovatie (demonstratieproject)

Partijen

Design Toolkit Warmtenetten

TNO, Deltares, Eneco, Vattenfall

Hoge Temperatuur Opslag Rotterdam

Eneco, Shell, KWR, TNO, Deltares

Betaalbare en betrouwbare grondwater-putten voor Hoge Temperatuur Opslag

Deltares KWR, Hajtjema, Eneco, TUD

Demonstratie Eavor Loop

Eavor, Ennatuurlijk, EBN

Composiet Putverbuizing

Huisman Geo, TNO

Data gedreven optimalisatie aardwarmte systemen (‘digital twin’)

TNO, Equans, HAL

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws