Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Ondertunneling spoor Heerhugowaard gepland voor tweede helft 2022

door | 3 maart 2020 | Heerhugowaard, Nieuws, Regio nieuws

ProRail heeft het projectplan voor de ondertunneling van het spoor klaar. Dit is een onderdeel van het project Stationsgebied en de aanpak van de Zuidtangent. De schep gaat pas de tweede helft van 2022 de grond in omdat er veel procedures aan vast zitten die tijd kosten. De tunnel kan dan in 2024 gereed zijn.

ProRail is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het spoor in Nederland. ProRail gaat dus de tunnel onder het spoor bouwen, in opdracht van de gemeente. René Duurland, projectmanager van ProRail, heeft meerdere ondertunnelingsprojecten begeleid en weet wat er allemaal komt kijken bij zo’n project. ‘Voordat we aan de bouw van een onderdoorgang kunnen beginnen is er allereerst tijd nodig voor het uitwerken van het ontwerp. Daarnaast laten  we veel omgevingsonderzoeken uitvoeren, bijvoorbeeld om te kijken of er geen vervuiling in de bodem zit en naar het effect van de constructie op de waterhuishouding en de flora en fauna. We zoeken naar een ontwerp dat goed kan worden ingepast in de omgeving. Aandachtspunten zijn de veiligheid, het beperken van hinder en natuurlijk een goede doorstroming van het verkeer. Bij een ondertunneling werken we vanaf het begin intensief samen met de betrokken gemeente, die opdrachtgever is van het project.’

Bestemmingsplan

Voor de ondertunneling moet de gemeente een bestemmingsplan maken. Dat past in de tijd met de procedures van ProRail. Eind 2020 wordt dat bestemmingsplan gepubliceerd. Eind 2021 kan dat dan worden vastgesteld.

Water

Om de tunnel aan te kunnen leggen zullen de watergangen langs het spoor worden verlegd. Hiervoor wordt door de gemeente samen met het Hoogheemraadschap gewerkt aan een plan dat uitgevoerd kan worden, voordat de tunnel wordt gerealiseerd.

Verkeersafwikkeling tijdens de bouw

Een belangrijk aandachtspunt is de vraag hoe de bereikbaarheid tijdens de bouw zoveel als mogelijk gegarandeerd kan worden. De gemeente en Prorail gaan nog dit jaar samen met direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de bedrijven in het gebied, een plan maken om verkeershinder tijdens de bouw zoveel als mogelijk te beperken.
Meteen bij aanvang van de werkzaamheden zal de situatie voor fietsers en voetgangers wijzigen waarbij in de tijdelijke situatie de veiligheid voorop zal staan.

Werkzaamheden openbare ruimte

Vooruitlopend op de aanleg van de tunnel wil de gemeente alvast een aantal werkzaamheden in het stationsgebied uitvoeren. De Nelson Mandelastraat zal dit voorjaar worden opgeknapt op dezelfde manier als dat in de Martin Luther Kingstraat vorig jaar is gebeurd. “Tegels er uit, groen erin”. Meer groen, minder verharding meer kwaliteit, vergelijkbaar met de Industriestraat. De Gildestraat is eind dit jaar aan de beurt.

Verkeer

Om het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de Zuidtangent de ruimte te geven zullen een aantal projecten worden uitgewerkt die hieraan kunnen bijdragen.
In eerdere klankbordgroep bijeenkomsten over het stationsgebied is het idee geopperd om het eenrichtingsverkeer  op het Nijverheidsplein (deels) te veranderen. Dit gaat de gemeente met de ondernemers bespreken en indien daar veel draagvlak voor is, gelijk met de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Om sluipverkeer aan de oostzijde van het stationsgebied te voorkomen en de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers te vergroten, is in de stakeholdersbijeenkomsten voorgesteld om nabij de kruising Stationsweg-Umbriëllaan maatregelen te nemen. Er komt onderzoek naar welke mogelijke maatregelen wanneer kunnen worden uitgevoerd. Hier worden ondernemers en  bewoners bij betrokken.

Toekomst stationsgebied

De komende vijf jaar wordt het stationsgebied omgetoverd tot een modern OV-knooppunt. Om dat te bereiken wordt de openbare ruimte rondom het station opnieuw ingericht, een tunnel onder het spoor aangelegd en komt er meer ruimte voor groen en fiets- en wandelpaden. Een beter bereikbaar, aantrekkelijker en veiliger stationsgebied is dan het resultaat.

De verbetering van de verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van de plannen. Daarom zal bij aanvang van de werkzaamheden voor de tunnel de situatie voor fietsers en voetgangers op het kruispunt Zuidtangent/Stationsplein wijzigen waarbij ook in de tijdelijke situatie de veiligheid voorop zal staan.

De eerste deelprojecten zijn al van start gegaan of worden binnenkort opgestart. Daarbij worden de ondernemers en bewoners uit het betreffende deelgebied betrokken.
Sommige deelprojecten zoals  het opknappen van de Nelson Mandelastraat en de Gildestraat kunnen snel starten. Voor andere deelprojecten is meer tijd nodig. Zo is de ondertunneling van het spoor gepland voor de tweede helft 2022.

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws