Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Pepsico Europe streeft naar 100% gerecycled of hernieuwbaar plastic chipszakken in 2030

door | 25 januari 2022 | Laatste nieuws, Nieuws overzicht

PEPSICO EUROPE HEEFT DE AMBITIE OM IN 2030 GEEN NIEUW, OP FOSSIELE BRANDSTOFFEN GEBASEERD PLASTIC MEER TE GEBRUIKEN IN ZIJN CHIPSZAKKEN (1)

· Stelt nieuwe ambitie om in 2030 voor alle verpakkingen 100% gerecycled of hernieuwbaar plastic te gebruiken, waardoor de broeikasgassen van folieverpakkingen tot 40% verminderd kunnen worden

· Consumententesten zullen vanaf dit huidig jaar op verschillende markten worden uitgerold

· PepsiCo zal blijven werken aan een circulaire economie voor flexibele verpakkingen in België en Nederland door middel van ontwerp, infrastructuur en het opnieuw gebruiken van verpakkingsmaterialen, als onderdeel van zijn bredere pep+ (PepsiCo Positive) ambitie.

Utrecht, 25 januari 2022 – Na de introductie van PepsiCo Positive , de strategische end-to-end- transformatie van het bedrijf waarbij duurzaamheid centraal staat, kondigt PepsiCo Europe vandaag zijn plan aan om in 2030 al het op fossiele brandstoffen gebaseerd plastic uit chipszakken te verwijderen. Deze ambitie zal van toepassing zijn op merken zoals Lay’s, Doritos en Cheetos en zal worden waargemaakt door 100% gerecycled of hernieuwbaar plastic in zijn verpakkingen te gebruiken.

De consumententesten met verpakkingen zullen in 2022 op de Europese markten van start gaan, te beginnen met hernieuwbaar plastic voor het Lay’s assortiment in Frankrijk in de eerste helft van het jaar. Later in het jaar zal een assortiment van het merk Walkers in het VK een test doen met gerecycled materiaal. Het gerecyclede materiaal in de verpakkingen zal afkomstig zijn van eerder gebruikt plastic en het hernieuwbare materiaal zal afkomstig zijn van plantaardige bijproducten, zoals gebruikte bakolie of afval van papierpulp. PepsiCo schat dat het de uitstoot van broeikasgassen per ton verpakkingsmateriaal tot 40% kan verminderen (2) door over te schakelen op fossielvrij materiaal.

Silviu Popovici, Chief Executive Officer, PepsiCo Europe: “Recycling van flexibele verpakkingen zou in heel Europa de norm moeten zijn. We zien een toekomst waarin onze verpakkingen vrij zullen zijn van nieuw, op fossiele grondstoffen gebaseerd plastic. Ze zullen deel uitmaken van een bloeiende circulaire economie waarin flexibele verpakkingen op hun waarde worden geschat en kunnen worden gerecycled tot een nieuwe verpakking. Samen met onze partners investeren we in de technologische capaciteit om dat te doen. Er moet nu een passend landschap voor regelgeving komen, zodat verpakkingen nooit meer afval worden.”

PepsiCo gebruikt flexibel plastic, de zachte verpakking om chipszakken te maken, omdat het materiaal licht is in vergelijking met alternatieve verpakkingen en dus een lage CO2-voetafdruk heeft. Het is ook zeer effectief voor het vers houden van voedsel, waardoor voedselverspilling wordt verminderd. PepsiCo erkent echter dat er verandering nodig is om de hoeveelheid nieuw, op fossiele grondstoffen gebaseerd plastic te verminderen en circulariteit voor flexibele verpakkingen te bevorderen. PepsiCo Europe zal zijn werkzaamheden toespitsen op drie strategische pijlers: het juiste ontwerp, de juiste infrastructuur en het opnieuw gebruiken van flexibele verpakkingen op een juiste manier.

Wim Destoop, General Manager PepsiCo North West Europe: “Onze markten zijn al jaren wereldwijde pioniers op het gebied van recycling met sterke recyclingorganisaties zoals het Afvalfonds Verpakkingen in Nederland en Fost Plus in België. In beide landen kunnen onze lege chipszakken worden opgenomen in de plastic recyclingstroom (PMD) en worden gerecycled tot laagwaardige plastic oplossingen. Maar dit is nog maar het begin. PepsiCo streeft ernaar dat flexibele verpakkingen circulair worden en is daarom actief stakeholder binnen het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en de Circulaire Economie voor Flexibele Verpakkingen (CEFLEX).”

Naast de overschakeling op hernieuwbaar en gerecycled materiaal heeft PepsiCo het programma ‘Making Bags Better’ ontwikkeld, dat zich zal toespitsen op een reeks investeringen en innovaties zodat in Europa meer flexibele kunststoffen gerecycled en opnieuw gebruikt zullen worden.

Het juiste ontwerp

PepsiCo Europe is momenteel bezig de materialen die het gebruikt in al zijn chipszakken te vervangen, waardoor ze gemakkelijker te recyclen zijn. Daarbij gebruikt het een innovatieve ontwerptechnologie om zo een eenvoudigere verpakkingsstructuur te creëren. Het nieuwe ontwerp bevat meer recyclebaar plastic, zoals polypropyleen, dat ook wel een ‘mono-materiaal’ wordt genoemd. Deze voldoen aan het ontwerp voor recycling richtlijnen ontwikkeld door CEFLEX, die zijn goedgekeurd door een reeks stakeholders die actief zijn in de waardeketen van flexibele verpakkingen.

Gerald Rebitzer, Sustainability Director bij AMCOR, de partner in flexibele verpakkingen van PepsiCo in Europa: “We bouwen aan een toekomst waarin flexibele verpakkingen deel uitmaken van de circulaire economie. Samen met PepsiCo hebben we de materiaaltechnologieën voor de nieuwe chipsverpakking van PepsiCo verbeterd, zodat deze gemakkelijker te recyclen zijn. En we beginnen hernieuwbaar en gerecycled materiaal te integreren in de verpakkingen van PepsiCo. Om aan de eisen van onze klanten zoals PepsiCo te voldoen, moedigen we partners aan om te investeren in de toeleveringsketens van deze nieuwe materialen.”

PepsiCo heeft ook gewerkt aan de vermindering van verpakkingen (individuele chipszakken en multipacks), als onderdeel van zijn wereldwijde doelstelling om tegen 2030 de hoeveelheid nieuw plastic per portie met 50% te verminderen. Er wordt vooruitgang geboekt om dit doel te bereiken, onder meer op onze Noordwest-Europese markten waar PepsiCo de afmetingen en dikte van de meeste van zijn verpakkingen heeft gereduceerd door gebruik te maken van innovatieve technologieën in zijn productiefaciliteiten.

De juiste infrastructuur

PepsiCo zet zich in om te investeren in infrastructuur om flexibele verpakkingen een kans op een tweede leven te geven en pleit voor beleidsveranderingen die dat mogelijk maken. Dit betreft onder meer samenwerking bij en financiering van de ontwikkeling van doeltreffende afvalinzamelingssystemen in Europa en investeringen in programma’s zoals het Flexible Plastics Fund in het VK en REFLEX in Polen. Als onderdeel van deze aanpak pleit PepsiCo Europe voor het vaststellen van ambitieuze recyclingdoelstellingen voor flexibele verpakkingen, waaronder het versnellen van het verbod op storten en het snel invoeren van UPV-vergoedingen (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) die de inzameling, sortering en daadwerkelijke recycling van flexibele folie stimuleren. PepsiCo investeert ook in technologieën om het sorteren en recyclen verder op te schalen en te verbeteren, en test in 2022 in Duitsland en Frankrijk slimme verpakkingen voor verschillende merken als onderdeel van het initiatief Holy Grail 2.0 Digital Watermarks . PepsiCo werkt samen met partners in de recyclingindustrie, zoals Borealis en TOMRA , om geavanceerde recyclingtechnologieën voor flexibele verpakkingen te ontwikkelen.

Het juiste nieuwe gebruik

PepsiCo zal zich richten op het stimuleren van de vraag naar gerecycled materiaal uit flexibele verpakkingen om het gebruik ervan op grotere schaal te ondersteunen. Naast de geplande tests met gerecycled plastic dit jaar, blijft het bedrijf ook mogelijkheden verkennen om chipszakken een nieuw leven te geven. Het doel voor PepsiCo is de circulariteit ‘van zak naar zak’, geschikt voor voedselverpakkingen. Echter, het is duidelijk dat inzameling, geavanceerde sortering en recycling van flexibele folies om waardevolle en duurzame producten te produceren een belangrijke eerste stap is naar een circulaire toekomst voor flexibele verpakkingen in Europa. In België en Nederland worden lege chipsverpakkingen nu al omgezet in plastic granulaat en omgevormd tot objecten zoals speeltuintoestellen en bermpaaltjes. Dit proces onderzoekt PepsiCo ook voor andere Europese markten.

De aankondiging van vandaag is het laatste nieuws in het kader van de ambitieuze plannen van de onderneming om aan een wereld te bouwen waarin verpakkingen nooit afval worden, één van de speerpunten van PepsiCo Positive. Het bedrijf heeft ook laten weten de drankverpakkingen te transformeren. Pepsi zal tegen 2022 op elf Europese markten, waaronder België, Denemarken en Finland, overschakelen op flessen van 100% gerecycled plastic (100% rPET) en het bedrijf zal blijven investeren in het uitbouwen van een model voor hergebruik, onder meer via SodaStream, dat tegen 2030 het gebruik van naar schatting 200 miljard plastic flessen wil vermijden.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws