Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Plan Basiushof kan van start in Centrumwaard

door | 27 januari 2021 | Gemeentenieuws, Heerhugowaard

Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeenten zijn in digitale bijeenkomsten met elkaar in gesprek over de toekomst van Centrumwaard. Deze gesprekken gaan onder andere over verkeer, wonen, ondernemen en groen en zal leiden tot een gezamenlijke gebiedsvisie voor Centrumwaard.
Er zijn ook plannen die al zijn opgestart vóór dit proces. Op het braakliggende perceel tussen de van Duivenvoordestraat en de Basiusstraat zal het plan ‘Basiushof’ worden gerealiseerd. Daar wordt door Belle-Vue Wonen een bouwplan met 20 zorgwoningen voor Esdégé-Reigersdaal en 14 koopappartementen gerealiseerd.

Participatieproces

Meer dan 20 jaar geleden is voor de van Duivenvoordestraat een participatietraject gehouden om te komen tot invulling van dit gebied. Twee appartementengebouwen zijn destijds gerealiseerd, maar het perceel aan de zijde van de van Foreeststraat was nog niet ingevuld.
Een initiatiefgroep (aangevoerd door Ine Hermans, Mona Beksvoort en Piet Konijn) heeft drie jaar geleden opnieuw aangestuurd op samenwerking met gemeente en Esdégé-Reigersdaal, nadat de gemeente voor deze locatie een ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd had. Dat heeft onder andere geleid tot een aanpassing van de bouwhoogte, het aantal appartementen en het ontwerp en de inrichting van het groen rondom de nieuwe woningen.
Wethouder ruimtelijke ordening Annette Groot (tevens projectwethouder voor Centrumwaard) erkent dat het participatieproces voor deze ontwikkeling vanuit de gemeente een betere start had moeten hebben. “Er is veel werk verzet door de initiatiefnemers en dat verdient waardering. Terugkijkend op dat proces, dan hadden we de ideeën van destijds mee moeten nemen in de planvorming en eerder de samenwerking moeten zoeken met de inwoners. Wij hebben hiervan geleerd en die lessen nemen we nu mee in het participatieproces voor Centrumwaard.”

Belangen omwonenden behartigd

De initiatiefgroep kan zich vinden in het uiteindelijke resultaat, aldus Ine Hermans: “Ook de belangen van omwonenden worden nu behartigd en projectontwikkelaar Belle-Vue Wonen geeft te kennen daar een goede invulling aan te willen geven. Wij hopen en verwachten dat de realisatie van dit plan een positieve uitwerking zal krijgen binnen Centrumwaard. Uiteindelijk leidt samenwerken tot samenleven.”
Projectontwikkelaar Danny Diemeer van Belle-Vue Wonen begrijpt hoe waardevol en belangrijk samenwerking is op een inbreilocatie. Er wordt gehoor gegeven aan de zorgen die leven bij buurtbewoners. Zo gaat er bijvoorbeeld trillingvrij en geluidsarm geheid worden met schroefinjectiepalen. Ook een inrichtingsplan (o.a. groen) maakt deel uit van deze ontwikkeling op deze locatie.
Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld, de omgevingsvergunning aangevraagd en naar verwachting zal er medio 2021 gestart worden met de werkzaamheden.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws