Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Provincie brengt veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van Noord-Hollandse wegen in kaart

door | 19 januari 2023 | Regio nieuws

De provincie heeft van haar wegen (645 km) en het grootste deel van haar fietspaden (384 km) in beeld gebracht hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid, de doorstroming en het effect op de leefbaarheid en de natuur.

De gegevens zijn voor iedereen beschikbaar op de website van de provincie Noord-Holland.

De provinciale wegen in Noord-Holland zijn grotendeels aangelegd tijdens de wederopbouw in de jaren ’50 van de vorige eeuw en daarom allemaal min of meer gelijktijdig toe aan groot onderhoud of vervanging.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “We investeren ieder jaar zo’n 100 miljoen euro, puur om de bestaande infrastructuur in stand te houden. Daarnaast willen we het makkelijker maken om de fiets, de bus of de benenwagen te pakken, de luchtkwaliteit verbeteren, geluidsoverlast verminderen en natuurverbindingen maken. Dat vraagt om flinke investeringen bovenop het benodigde onderhoud. Omdat er geen geld is om al die ambities tegelijk waar te maken, moeten we prioriteren. Deze overzichten helpen om daarin goed onderbouwde keuzes te maken.”

130 wegtrajecten

De provincie heeft van 130 wegtrajecten in beeld gebracht hoe het staat met de verkeersveiligheid voor het wegverkeer, de verkeersveiligheid voor fietsers, bereikbaarheid voor fietsers, doorstroming wegverkeer, doorstroming busverkeer, het effect op de leefomgeving (luchtkwaliteit en geluid) en kansen voor de natuur (ontsnippering). Deze informatie staat in de Investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur.

Op 15 maart 2023 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De nieuwe coalitie bepaalt welke factoren het zwaarst wegen bij het prioriteren van toekomstige infra-projecten.

Verkeer en vervoer in Noord-Holland

Iedere dag zijn in Noord-Holland mensen op weg naar hun bestemming. De provincie helpt ze die bestemming veilig en op de afgesproken tijd te bereiken. We zorgen voor schone en veilige wegen en voor voldoende openbaar vervoer.

De provincie maakt het makkelijker om te kiezen voor de fiets, de benenwagen of het openbaar vervoer. Dat is nodig omdat het steeds drukker wordt op de weg en we gezondheid, milieu en natuur willen verbeteren. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze inwoners, de gemeenten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstellingen. Zo worden files voorkomen en blijft Noord-Holland bereikbaar én leefbaar.

Tracé:N242a/N242b/N242-25
Projectenwebsite:
Naam maatregel N242-25 – Verbetering – Verkenning N242, gedeelte N508 (Nollencircuit)-N241 (Verlaat), gemeente Dijk en Waard
Omschrijving maatregel Er wordt in een verkenning uitgevoerd om de knelpunten in beeld te brengen, die zich op de N242 voordoen.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws