Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Provincie en gemeenten maken samen ombouw vakantieparken tot woongebieden mogelijk

door | 31 mei 2021 | Regio nieuws

De provincie Noord-Holland maakt het onder voorwaarden mogelijk dat gemeenten vakantieparken zonder perspectief kunnen omzetten naar tijdelijke of permanente woongebieden. Hierdoor ontstaan tijdelijke of nieuwe permanente woningen.

Het gaat om vakantieparken in de Kop van Noord-Holland, Westfriesland en de regio Alkmaar. Sinds 2018 werd de levensvatbaarheid van meer dan 200 vakantieparken en campings onderzocht en ingedeeld op kwaliteit. Daaruit volgde dat ongeveer 30 vakantieparken geen perspectief meer hebben als recreatiepark en het risico lopen op verloedering en mogelijk ondermijnende activiteiten. Ook is er vaak al langere tijd sprake van illegale bewoning, al dan niet door tijdelijke arbeidsmigranten.

De omzetting van vakantieparken tot gebieden met andere functies was tot nu toe lastig als gevolg van provinciale- en Rijksregelgeving. De komst van de landelijke nieuwe Omgevingswet maakt een bredere afweging over vakantieparken mogelijk. De komende Omgevingsverordening 2022 sluit aan op de Omgevingswet.

Met een ‘Goed Verhaal’ – dat aangeeft welk probleem er wordt opgelost en in welke behoefte voorzien wordt – kunnen gemeenten vakantieparken een woonfunctie geven. Als een nieuwe stedelijke ontwikkeling op de plek niet kan, is een tijdelijke woonfunctie mogelijk tot maximaal 10 jaar. Dit draagt bij aan de woonkwaliteit voor bijvoorbeeld woningurgenten en tijdelijke arbeidsmigranten in de regio, waar veel behoefte aan is vanuit het Noord-Hollandse bedrijfsleven.

Provinciale regelgeving blijft van toepassing

Belangrijk is dat bestemmingsplannen voor bewoning op de voormalige vakantieparken voldoen aan de provinciale kaders zoals vastgelegd in de Omgevingsverordening, net zoals dat bij alle bestemmings- en woonplannen het geval is.

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen: “Ik hoop dat we samen met gemeenten twee vliegen in één klap kunnen slaan: verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van deze gebieden en de creatie van al dan niet tijdelijke bewoning, koop of huur. De transformatie van vakantieparken lost de woningnood niet op, maar we hopen dat het een steentje bij kan dragen. Daarbij helpt het gemeenten in hun wens om verloederde vakantieparken te saneren.”

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws