Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Provincie helpt woningen van het gas af met € 2 miljoen

door | 4 februari 2022 | Laatste nieuws, Noord-Holland

De provincie stelt € 2 miljoen ter beschikking aan gemeenten om hen te helpen bij de overgang naar duurzame warmtebronnen.

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. De gemeenten in Noord-Holland brengen de komende jaren samen met de bewoners in beeld welke alternatieven voor aardgas het beste in een bepaalde wijk of buurt passen. De provincie ondersteunt gemeenten hierbij met subsidies, onderzoek en het uitwisselen van kennis.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “De warmtetransitie is een van de hoekstenen van het klimaatbeleid. Maar het is ook een complexe opgave, want het gaat om het maken van drastische keuzes, waarbij naar heel veel verschillende aspecten gekeken moet worden. De keuze voor bijvoorbeeld restwarmte of aardwarmte als warmtebron voor het verwarmen van huizen vraagt om een heel ander soort uitwerking. Wij helpen de gemeenten daar graag bij.”

Inwoners betrekken

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente een zogeheten Transitievisie warmte opstelt. In deze visie staat welke wijken het eerste van het gas af gaan, op welke manier en in welk tempo. Het aansluiten van huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, milieu en draagvlak. Om te zorgen dat gemeenten een gedragen warmtevisie opstellen met een realistische doorkijk naar de wijkuitvoeringsplannen, is een goed proces en goede voorbereiding met betrokkenheid van inwoners essentieel.

Servicepunt Duurzame Energie

In opdracht van de provincie helpt het Servicepunt Duurzame Energie gemeenten bij de eerste benodigde stappen voor het invullen van de warmteplannen. De meeste gemeenten huren daarnaast experts in voor de uitwerking van de plannen. Dat kost geld. De afgelopen 3 jaar deden 14 gemeenten een beroep op de provincie voor een financiële bijdrage.

Omdat nog lang niet voor alle wijken in Noord-Holland warmteplannen zijn gemaakt, wordt de subsidieregeling verlengd. Er is per gemeente maximaal € 200.000 beschikbaar. De Uitvoeringsregeling warmtetransitie van de gebouwde omgeving Noord-Holland 2022 loopt tot 2025.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws