Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Raad stelt Jaarrekening 2023 en Kadernota 2025 vast

door | 4 juli 2024 | Dijk en Waard, Gemeentenieuws

De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft dinsdag 2 juli de Jaarrekening 2023 en de Kadernota 2025 vastgesteld. Wel heeft de raad daarbij een aantal politieke voorstellen aangenomen. U kunt de vergadering terugzien via de livestream die u vindt bij de vergadering van 2 juli op bestuur.dijkenwaard.nl.

Jaarrekening 2023 met resultaatbestemming (de bestemming van het saldo van baten en lasten)

Met de Jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Zij geeft inzicht in de besteding van middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld. Voor 2023 blijft een positief bedrag over van bijna 13 miljoen euro. Dit resultaat komt door enkele posten, zoals de extra uitkering uit het gemeentefonds en het geld dat de gemeente kreeg voor de opvang van Oekraïners. Een groot deel van het positieve saldo gaat naar de algemene reserve van de gemeente Dijk en Waard.

Kadernota 2025

In de Kadernota staat welke ontwikkelingen er zijn en welke plannen de gemeente heeft om hierop in te spelen. De effecten hiervan staan in de meerjarenraming (financiële schatting van de kosten over meerdere jaren). Zodat de raad afgewogen keuzes kan maken. Daarmee is de Kadernota de basis voor de berekening van de kosten van 2025. De meerjarenraming 2024, die als beginpunt dient voor deze Kadernota, kent al een tekort. Dat tekort wordt groter door de doelen die vanuit het samenwerkingsakkoord zijn vertaald naar de Kadernota. Het college stelt de raad daarom niet alleen voor om de gestelde doelen te bekrachtigen en over te nemen in de begroting, maar vraagt de raad ook om opdracht te geven voor het bedenken van mogelijkheden om in het najaar tot een sluitende berekening van de kosten te kunnen komen.

De raad heeft bij de Kadernota wel een aantal politieke voorstellen aangenomen om extra aandacht te geven aan een aantal onderwerpen.

  • De raad wil leningen voor starters in de gemeente Dijk en Waard.
    De raad vraagt het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een starterslening aan te bieden aan starters op de woningmarkt. De raad wil van het college een duidelijk voorstel ontvangen voor de behandeling van de schatting van de kosten in november.
  • De raad stelt voor een campagne op te starten om te waarschuwen over de gevaren van opgevoerde fatbikes. En samen te werken met de veiligheidsdriehoek om alle mogelijkheden te gebruiken om de overlast van fatbikes tegen te gaan.
  • Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, huurt Dijk en Waard krachten van buiten in om het werk gedaan te krijgen. De raad wil inhuur van buiten beperken, met het oog op de kosten. Het college wordt gevraagd de inhuur terug te brengen tot het noodzakelijke en de raad hierover te informeren.

Voorjaarsverslag Dijk en Waard 2024

Het voorjaarsverslag is onderdeel van de planning & control cirkel van de gemeente. Dit verslag geeft, op basis van de ontwikkelingen in de eerste vier maanden van het jaar, inzicht in de verwachte financiële afwijkingen. Ook staan er voorstellen in voor noodzakelijke bijstellingen van de begroting van het programma voor 2024. De raad heeft de voorgestelde begroting vastgesteld en stelt de voorgestelde kredieten beschikbaar.

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws