Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Stichting daagt recreatieschap Geestmerambacht voor de rechter.

door | 6 juni 2023 | Cultuur, Dijk en Waard

De Wet open overheid (Woo) gaat over een transparante overheid. Iedere burger heeft het recht inzicht te krijgen over alles wat de overheid doet.

Op 29 november 2021 heeft het recreatieschap Geestmerambacht bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland een verzoek gedaan om de NNN (Natuur Netwerk Nederland) beperkt te herbegrenzen bij de locaties waar intensivering van recreatie beoogd is. Herbegrenzen is het wegnemen van de beschermde status van natuur.

In de aanvraag aan Gedeputeerde Staten is sprake van een 3-tal bijlagen.

Op 23 augustus 2022 heeft onze stichting bij het recreatieschap informatie gevraagd om deze 3 bijlagen, de door bureau Arcadis gemaakte schetsen van de entreegebieden en alle informatie/correspondentie over de beoogde herbegrenzing cq ontgrenzing van NNN-gebieden in het Geestmerambacht.
Dit verzoek is als Woo-verzoek door het Geestmerambacht in behandeling genomen en uiteindelijk ontvangen wij op 12 december 2022 een lijst met 67 documenten: van deze documenten zijn er 13 openbaar gemaakt, 20 gedeeltelijk en 34 geheel niet.

Tegen het niet openbaar maken van de gevraagde stukken hebben we, zonder succes, bezwaar gemaakt. Ook op dit bezwaar is negatief gereageerd.

Reden voor ons om op 2 juni 2023 een beroepschrift bij de Rechtbank Noord-Holland te deponeren en een oordeel van de rechter te vragen of deze weigering van het Geestmerambacht -de gevraagde stukken openbaar te maken- terecht is.

Als een zo’n vergaand besluit wordt genomen is vinden wij het normaal dat burgers zich een beeld kunnen vormen waarom dit zo is gedaan.
Wat heeft het recreatieschap Geestmerambacht dan te verbergen?

Vanaf 2014 verzet het burgerinitiatief zich met succes tegen het vrij baan geven aan commerciële recreatie- ondernemers, waardoor de natuur- en landschapswaarden in ons Geestmerambacht in het gedrang kunnen komen.

Het lijkt erop dat ijzerenheinig door wordt gegaan op deze weg.
Ondanks participatie van omwonenden die kiezen voor rust en ruimte.
Ondanks de 3478 handtekeningen en ondanks de gestelde voorwaarden door de verschillende gemeenteraden.

Een groene long in verstedelijkt gebied is en wordt veel meer van levensbelang. Voor mens, dier en plant.

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws