Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Vernieuwende meespraak voor gebiedsvisie Centrumwaard

door | 30 juni 2020 | Gemeentenieuws, Heerhugowaard, Regio nieuws

De gemeente gaat in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een plan maken voor de toekomstige ontwikkeling van Centrumwaard en omgeving. Na de zomervakantie wordt iedereen die geïnteresseerd is in het gebied uitgenodigd om met elkaar aan de slag te gaan. De eerste stap is het maken van een gebiedsvisie wat begint met een blanco vel.

Aan inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, maatschappelijke organisaties in het gebied en andere betrokkenen wordt gevraagd welke (gewenste) ideeën zij hebben om Centrumwaard (weer) een vitaal en toekomstbestendig centrumgebied te laten zijn. De bereikbaarheid, leefbaarheid en verblijfskwaliteit van het gebied, maar ook groen, inrichting van de openbare ruimte en ruimte voor de fietser zijn onderwerpen die aan de orde zullen komen.

Wethouder John Does (Democratische Vernieuwing) wil die ideeën op een andere manier ophalen dan tot nu toe gebruikelijk is: ‘Ik wil dat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te praten en te denken. Dat bereik je niet met een informatiebijeenkomst van half acht tot negen uur ’s avonds. Dan sluit je heel veel groepen mensen uit. Ik denk bijvoorbeeld aan bijeenkomsten die op vrijdagmiddag beginnen en doorlopen tot in de avond, met eten en kinderopvang erbij. Mensen kunnen dan een half uurtje komen om een workshop bij te wonen, maar ook langer blijven. Wat ze willen. Maar ik kan me ook safari’s door het gebied voorstellen. Het met eigen ogen zien werkt altijd beter dan naar een kaart kijken.’

Over het blanco vel: ‘Dat kan natuurlijk geen carte blanche zijn. Er komen spelregels en er zijn sowieso wettelijke regels waaraan we ons moeten houden en maatschappelijke opgaven waar we vorm aan willen geven. Op het gebied van milieu, geluid en veiligheid bijvoorbeeld. Maar ik zou het niet willen dichttimmeren met allerlei randvoorwaarden. Ik moet een slag om de arm houden, want de gemeenteraad heeft daarin het laatste woord. Diezelfde raad heeft mij overigens opdracht gegeven om de gebiedsontwikkeling van Centrumwaard volgens het proces van democratische vernieuwing uit te voeren.’

Wethouder Annette Valent: ‘Centrumwaard/het Raadhuisplein en omgeving is in de loop der jaren een verrommeld gebied geworden. Vandaar de plannen voor vernieuwing . Het is nodig het riool te vervangen in het deel van de Middenweg dat binnen Centrumwaard ligt. Dit was aanleiding om met de omgeving in gesprek te gaan over de herinrichting van (dit deel van) de Middenweg.

Er is een goed participatieproces doorlopen met als resultaat een aantal inrichtingsvarianten. Maar de voorgestelde maatregelen op die weg hebben directe gevolgen voor de omgeving. Vandaar de grootschalige aanpak die de gemeente nu voor ogen staat. We willen nu wel doorpakken met een ambitieuze planning. De gebiedsvisie en bijbehorende meespraak moeten in de maanden september tot en met november gestalte krijgen. In het eerste kwartaal van 2021 kan de raad die dan vaststellen.’

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws