Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Visie Waterschakel HAL: de verbinding tussen Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

door | 6 september 2020 | Alkmaar, Gemeentenieuws, Heerhugowaard, Langedijk, Nieuws, Regio nieuws

De provincie Noord-Holland heeft zich ten doel gesteld vanuit het economisch en maatschappelijk belang haar waterrijke positie te behouden en te versterken. In de provinciale visie waterrecreatie zijn er voor de regio Alkmaar mogelijkheden. Die uitdaging hebben de HAL-gemeenten (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk) en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) opgepakt met de ondertekening van de Visie Waterschakel HAL op 3 september. In maart jl heeft de provincie in dit kader al een subsidie toegekend voor haalbaarheidsonderzoeken naar verbindingen tussen het kanaal- en binnenwater in Sint Pancras en noord-/Zuid-Scharwoude. Door inmiddels bekende omstandigheden is de ondertekening uitgesteld.

Door samen te werken willen de HAL gemeenten en ONHN waterrecreanten in de regio meer mogelijkheden geven. Door de toegankelijkheid van diverse toeristische attracties in de drie gemeenten te verbeteren, ontstaan meer kansen voor toeristische gerelateerde activiteiten (bootverhuur, horeca, museumbezoeken, overnachtingen) in dit deel van het sloepennetwerk en daarmee ook groei van de werkgelegenheid.

Veel binnenstedelijk water in de gemeente Alkmaar en Langedijk is onvoldoende toegankelijk voor recreanten en toeristen. Beide gemeenten streven ernaar woonwijken, als het maar enigszins mogelijk is, aan te sluiten op doorvaarbaar en doorgaand water. Nieuwe woonwijken in de HAL-Regio als de Vroonermeer en het Westerdelgebied hebben daarom een goede doorvaarbare infrastructuur gekregen.

Het verbinden van deze woonwijken met openbaar vaarwater is daarbij een belangrijke gewenste ontwikkeling. Naast pleziervaart zijn kanoroutes en faciliteiten voor riviercruises motor- en fluisterbootvaart belangrijke aandachtspunten met een regionale impact.

De gemeente Langedijk heeft haar ambities m.b.t. water binnen de gemeente vastgelegd in het programmaplan ‘Langedijk ontwikkelt met water’. De potentie van water voor zowel de woonomgeving, het toerisme, erfgoed, economie, alsook het milieu wordt in dit plan onderkend. Naast implementatie in beheer- en beleidsplannen zijn de volgende fysieke projecten in uitvoering genomen:

De Achterburggracht wordt in zijn geheel bevaarbaar gemaakt, Noord-Scharwoude wordt over water weer verbonden met het Oosterdel, waarmee ook 1,5 kilometer cultuurhistorie weer beleefbaar wordt.
De vaarroute noordelijk rondom Sint Pancras wordt hersteld.
Het havengebied in Broek op Langedijk wordt ingrijpend aangepakt. Die laatste wordt het visitekaartje van Langedijk aan het Kanaal Alkmaar-Kolhorn. Inmiddels is gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

In de gemeente Heerhugowaard zijn kanoroutes gerealiseerd en de gemeente is aangehaakt aan het Sloepennetwerk. De vaarroute langs de oostgrens van Heerhugowaard is door de verbeterde bediening van de sluis bij Rustenburg voor eigenaren van sloepen een aantrekkelijke route geworden. De route biedt kansen voor ondernemers in o.a. Opmeer en Veenhuizen (Praalgraf van Brederode).

In de nieuwe Alkmaarse woonwijk Vroonermeer (Zuid, Midden en Noord) zijn de waterpartijen met elkaar verbonden en de brughoogten conform het vaarbeleid van gemeente Langedijk gerealiseerd. Aansluiting op het sloepennetwerk (openbaar vaarwater) voor dagtochten naar Alkmaar, Langedijk, Alkmaardermeer e.a. is een gewenste ontwikkeling. Ook zijn er wensen voor kanoroutes naar het recreatiegebied Geestmerambacht, Koedijk en woonwijken Daalmeer en Huiswaard. Meer over gewenste verbindingen tussen woonwijken en het Noordhollands kanaal (openbaar vaarwater) is opgetekend in de recent gereedgekomen kanaaloevervisie Alkmaar. In 2018 heeft de gemeente Alkmaar steigers aangelegd bij musea die gelegen zijn aan het sloepennetwerk, waardoor recreanten kunnen uitstappen en de historie van de regio kunnen beleven.

Om dit te bereiken hebben de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk (HAL-gemeenten) en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord op 3 september de ‘Visie Waterschakel HAL’ ondertekend.
PDF Visie Waterschakel HAL

Partnerbijdragen

DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...
Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...

Meer nieuws