Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Volgende fase De Vaandel wordt bouwrijp gemaakt

door | 11 maart 2021 | Heerhugowaard, Regio nieuws

In februari is gestart met het bouwrijp maken van zo’n acht hectare bedrijventerrein op De Vaandel. Ook in deze economische zware tijden door de coronacrisis, blijkt er vanuit het bedrijfsleven volop vraag te zijn naar bedrijfsgrond in Heerhugowaard. Omdat de meeste kavels in het huidige deel van bedrijventerrein De Vaandel al bezet of in optie zijn, wordt nu de volgende fase tussen de Vaandeldrager en de percelen aan de Middenweg bouwrijp gemaakt.

Het bouwrijp maken wordt uitgevoerd door BAM Infra Regionaal en bestaat hoofdzakelijk uit het ophogen van het terrein, dempen en graven van watergang, aanleg van riolering en het aanbrengen van de wegen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in mei 2021 afgerond.

Volop vraag naar kavels

Door de ligging direct langs de N194 (Westfrisiaweg) vormt De Vaandel een ideale vestigingslocatie voor bedrijven uit de regio Alkmaar. Ook in deze periode van economische krimp door corona blijkt dat er diverse ondernemingen zijn die juist nu vervolgstappen zetten. Daarom is vorig jaar besloten tot het in exploitatie nemen van de gronden van fase 1B.

Bedrijventerrein De Vaandel kent twee delen: 1A en 1B. Deel 1B wordt nu bouwrijp gemaakt, in verband met de verkoop van 8.000 m2 grond aan ECS Livestock. Naast dit bedrijf hebben zich het afgelopen half jaar meerdere partijen gemeld voor bedrijfsgrond op De Vaandel, de zichtkavels op deel 1B zijn allen verkocht of in onderhandeling. Dit geldt ook voor de zichtkavels van 1A. Bij elkaar werd in de eerste fase van De Vaandel afgelopen jaar een uitgifte van 2,3 hectare grond gerealiseerd, waaronder kavels voor Cervix BV, worstmakerij Bas Gelijk, Anton Groep en de bedrijfsuitbreiding van Fietsvoordeelshop achter de huidige nieuwbouw.

De Vaandel Zuid

Gelijktijdig met de uitbreiding van De Vaandel, ten noorden van de N194, wordt ten zuiden van de weg een start gemaakt met het bouwrijp maken van De Vaandel Zuid. Op dit terrein verrijzen in de toekomst het Expertisecentrum voor passend onderwijs en woonwijk Hugo’s Tuin. Het bestemmingsplan hiervoor moet nog worden vastgesteld.

In verband met de aanwezigheid van wezels in beide uitbreidingsgebieden zijn er maatregelen getroffen om leefgebied te behouden en te creëren voor deze dieren, waarbij ook een faunatunnel (onder de N194) en faunapassage langs de Middenweg worden aangelegd tussen beide gebieden, waardoor de leefgebieden aan elkaar worden gekoppeld.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws