Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Volgende stap in ontwikkeling Stationsgebied Dijk en Waard

door | 10 maart 2021 | Gemeentenieuws, Heerhugowaard, Langedijk

Het stationsgebied Dijk en Waard is volop in beweging en vormt een belangrijke schakel tussen stad, dorp en regio. De hoge ambities voor het gebied zijn eerder al vastgelegd in het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard. Op dinsdag 30 maart is er voor geïnteresseerden een online bijeenkomst over de manier waarop de ambities juridisch planologische geborgd gaan worden in het Programma Stationsgebied Dijk en Waard. Ook de uitgangspunten voor het uiteindelijke bestemmingsplan en de milieurapportage komen hier aan bod.

Het concept-Programma, de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan verbrede reikwijdte (NvU) en de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage (NRD) liggen voor eenieder ter inzage bij de gemeente Heerhugowaard. Inzage is mogelijk vanaf zaterdag 13 maart 2021, gedurende 6 weken, bij het gemeentehuis. Ook kunt u hiervoor terecht op de pagina Stationsgebied Dijk en Waard, onder ‘Bestemmingsplan’.

Online bijeenkomst

Voor belangstellenden, ondernemers, omwonenden en toekomstige bewoners is er op 30 maart een online bijeenkomst, van 20.00 tot 21.00 uur. Zij kunnen dan hun vragen stellen over het Programma, de nota en de notitie. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar m.meelissen@heerhugowaard.nl, onder vermelding van ‘Inloopbijeenkomst Stationsgebied’. Wie hier niet bij aanwezig kan zijn, kan ook vragen per e-mail stellen. Dit kan bij mevrouw S. Jansma (planjurist), via s.jansma@heerhugowaard.nl. Wie een persoonlijk gesprek wenst, kan dit aangeven in de mail.

Ambities

Het Programma Stationsgebied Dijk en Waard bevat de uitwerking van de ambities voor het stationsgebied, zoals die in november 2020 zijn vastgesteld door de Raad in het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard. Hierin staat beschreven hoe de gemeente deze ambities de komende jaren wil verwezenlijken. Het ‘Programma’ is een nieuw instrument van de Omgevingswet.

Bestemmingsplan

Voorafgaand aan het bestemmingsplan verbrede reikwijdte Stationsgebied Dijk en Waard is een nota van uitgangspunten opgesteld. Hier wordt in hoofdlijnen ingegaan op de vraag welke regels er nodig zijn om de visie, ambities en doelen voor het stationsgebied te realiseren, zoals ze in het masterplan en in het programma staan. Onder de Omgevingswet wordt dit bestemmingsplan straks automatisch een omgevingsplan. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage (NRD) wordt beschreven op welke manier de gemeente het milieubelang een volwaardige plaats geeft in de besluitvorming voor het Programma Stationsgebied Dijk en Waard en het nieuwe bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws