Dijk en waard nieuws

Het laatste nieuws uit gemeente Dijk en Waard en regio

Woensdag 8 november: de raad besluit over parkeren, werklocaties en participatie

door | 6 november 2023 | Dijk en Waard, Gemeentenieuws

Op woensdag 8 november is er een raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Heerhugowaard. Tijdens deze avond neemt de raad besluiten. Kom. Of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream. Kijk voor de agenda en de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl

Dit keer besluit de raad over:

Concept integraal parkeerbeleid

Welke regels en kosten zijn er straks voor het parkeren van uw auto? Dat en meer staat in het concept integraal parkeerbeleid. Tijdens de politieke avond deelden insprekers hun verhaal met de raad. Zo maken mensen zich zorgen over de hoogte van betaald parkeren, dat van 2 naar maximaal 12 euro gaat. En over het betalen voor een parkeervergunning. Ook is genoemd dat het belangrijk is ander vervoer zo goed mogelijk te faciliteren, denk aan een goede verbinding met de bus of veilige fietsroutes en fietsenstallingen.

Deze input laat goed zien dat het een lastig vraagstuk is. Hoe gaan we om met de ruimte in een groeiende gemeente? En wie laat je betalen voor het gebruik van die ruimte? De gebruiker of iedereen die belasting betaalt? Tijdens de raadsvergadering gaat het over de raadsinstrumenten die de raad in kan zetten. Deze gaan over de hoogte van de parkeertarieven en de kosten voor de tweede parkeervergunning. Kiest de raad dat het concept integraal parkeerbeleid ter inzage wordt gelegd? Dan kunnen inwoners reageren op het beleid. Het definitieve beleid wordt later door de raad vastgesteld.

Visie werklocaties en retail

Hoe gaat de gemeente om met (kringloop)winkels, flitsbezorgers, dark kitchens en ondergeschikte detailhandel? Deze visies geven kaders voor samenwerking en nieuwe ontwikkelingen. Met het idee het fijn te maken voor ondernemers om hier te komen. En voor inwoners om hier te wonen en te leven. Tijdens de politieke avond ging de raad met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Er zijn nog wat vragen over de locaties van kringloopwinkels. Daarom staat het als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering.

Participatieverordening

Hoe worden mensen door de gemeente bij het maken van beleid betrokken? De regels voor participatie staan in deze verordening. In de verordening wordt de bevoegdheid bij het college neergelegd om regels vast te stellen voor participatie. De raad kan aangeven wanneer participatie verplicht is. Tijdens de politieke avond is er positief gereageerd op het voorstel. Het is de basis voor het nog verder uit te werken participatiebeleid dat samen met de raad wordt opgesteld. Ook is er een motie aangekondigd. Daarom staat het als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering.

Aanwijzing bindend adviesrecht, verplichte participatie en delegatie delen omgevingsplan

Als de Omgevingswet op 1 januari in 2024 in werking treedt, biedt dit mogelijkheden voor het vlot afhandelen van verzoeken die afwijken van het omgevingsplan. Daarom is het goed alvast afspraken tussen raad en college te maken. Tijdens de politieke avond werden er nog vragen gesteld over de kaderstellende rol van de raad en met name over de winturbines lager dan 15 meter. Er is een amendement aangekondigd. Daarom staat het als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering

Verder op de agenda:

  • aanwijzing gevallen bindend adviesrecht, verplichte participatie en delegatie delen omgevingsplan.
  • preventie- en handhavingsplan artikel 43a Alcoholwet
  • bestemmingsplan uitkoopregeling hoogspanning
  • verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht

Partnerbijdragen

Wil jij werken als Hairstylist bij de meest toonaangevende kappersketen van Nederland? Now is your chance! Bij Cosmo Hairstyling it’s all about hair. Wij zijn...
DALI woningstoffering zoekt een: leerling stoffeerder(s) Bij verschillende opdrachtgevers liggen uitdagende projecten op je te wachten. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor...

Meer nieuws